Appen Utsikt: användarnära utveckling skapar verklig samhällsnytta

2019-09-17

Appen Utsikt är en världsunik app skapad för frivårdens klienter tillsammans med Gaia. Vi har pratat med Jerry Simonsson, produktägare och kravställare på Kriminalvården, för att få veta hur verktyget togs emot av klienterna och hur det har påverkat behandlingen.

 

När vi utvecklade appen Utsikt använde vi Kriminalvårdens effektmål som utgångspunkt. Klienterna skulle få bättre möjligheter att öka sin behandlingsdos och få hjälp att komma på sina avtalade möten. Jerry var själv med och översatte verksamhetens behov till ett systemstöd och för att förankra målen involverades UX-kompetens från oss på Gaia samt representanter från målgruppen:

– Eftersom vi inte kan nå slutanvändarna inom verksamheten involverade vi istället intresse- och frivilligorganisationer för före detta klienter.

– Tillsammans med dem som utformar behandlingsprogrammen tog vi fram förslag på lämpligt innehåll till appen. Utifrån de grunderna fick ni på Gaia arbeta med gränssnittet och helhetsupplevelsen från ett användarperspektiv. Tack vare referensgruppen kunde vi hela tiden arbeta användarnära, i en gemensam process där de kunde vara med och påverka resultatet.

Arbetsprocessen var avgörande

I appen Utsikt har klienterna tillgång till övningar, möteskalender med påminnelser, dagbok, målbeskrivning och stöd för att hantera risksituationer. De kan också lägga in egna anteckningar och bilder och enligt Jerry har arbetsprocessen varit avgörande för att kunna uppfylla målen med appen.

 

– Det finns andra appar inom motsvarande verksamheter runt om i världen, men innehållet skiljer sig åt. När andra fokuserar på rent informationsinnehåll som kontaktuppgifter till myndigheterna har vi eftersträvat att skapa nytta för klienterna med vår app.

Digitalisering när den är som bäst

Resultaten har inte låtit vänta på sig. Idag är det över 2 000 av de 11 000 klienter som är knutna till frivården registrerat sig som användare i appen. Det är också drygt 600 av frivårdens 1 200 handläggare som använder den för att instruera sina klienter till kognitiva övningar och behandlingsstöd.

– Vid införandet av appen var det viktigt att först och främst förankra den som ett viktigt verktyg internt. Att få handläggare och programledare att inse vilket fantastiskt hjälpmedel de fått tillgång till var avgörande för att få till en bra spridning bland klienterna.

– Det här digitala stödet ger våra handläggare möjlighet att fokusera på arbete utifrån behandlingssyfte – det är digitalisering när den är som bäst.

Appen Utsikt - Kriminalvården

Ett bra exempel på Kriminalvårdens arbete med digitalisering

Utsikt är ett exempel på det digitaliseringsarbete som pågår inom Kriminalvården i stort. Det finns redan nu planer på att förfina funktionaliteten i appen Utsikt och Jerry ser också möjligheter att vidareutveckla Utsikt med funktionalitet anpassad till andra delar av Kriminalvårdens verksamhet.

– Med viss anpassning skulle Utsikt exempelvis kunna användas som ett verktyg på våra anstalter. Då skapar vi också en igenkänningsfaktor för våra klienter som sedan går över till frivården och en förbättrad användarupplevelse som i sin tur kan leda till ökad behandling och minskad risk för återfallsbrott.

Det här är ett fint exempel på hur Gaia vill vara med och digitalisera våra kunders verksamheter. Vi trivs bäst när vi får skapa schyssta lösningar som verkligen förändrar och gör nytta.

Vill du veta mer om uppdraget kan du läsa vår ingående berättelse om arbetet med frivårdsappen. Är du nyfiken på appen finns den förstås i App Store.

Till toppen

Relaterat