Bildigenkänning ger stöd i rådgivning till lantbrukare

2021-06-10

Nu när samhället håller på att ställa om, ser vi både utmaningar och möjligheter för framtiden. Med begränsade fysiska möten ökar behovet av digitala lösningar, som dessutom kan bidra med en effektivare arbetsprocess i fortsättningen. Därför håller vi nu på med utvecklingen av ett verktyg för bildigenkänning som ska hjälpa rådgivare i lantbruket.

 

Hushållningssällskapet består av 15 Hushållningssällskap spridda över hela Sverige, som strävar efter att utveckla det gröna näringslivet. De består bland annat av rådgivare som hjälper lantbrukare i sitt arbete. Det kan handla om rådgivning i allt från att upptäcka ohyra och sjukdomar, till att hjälpa till med långsiktig planering av lantbruket.

Distansrådgivning med KLARA AI

Under det senaste året har Hushållningssällskapet sett behovet av att kunna erbjuda hjälp och rådgivning till lantbrukare utan att göra fysiska besök på deras gårdar. Det blev grunden till ett utvecklingsprojekt vi nu jobbar med, där vi utvecklar ett verktyg för bildigenkänning. Den artificiella rådgivaren Klara ska bland annat göra analyser för att identifiera ogräs, ohyra och sjukdomar. Det gör att rådgivarna inte behöver lägga energi på att analysera grödorna, utan istället kan fokusera på lösningen. Därmed bidrar Klara till snabbare och säkrare rådgivningar, men i förlängningen även att odlare kan få råd av specialiserade rådgivare på distans.

Jag tycker det är viktigt att se hur tekniken inte behöver ersätta den mänskliga rådgivningen, utan istället kan ge rådgivarna förutsättningar att lägga sitt fokus där de har sin unika kompetens. Genom att vi kan nyttja maskininlärning och bildigenkänning för analys kan vi ge rätt stöd och även ta bort onödiga moment i processen. Det är där jag tror att vi kan tillföra som mest värde.” säger Linnéa Nåbo-Tunströmer, projektledare på Gaia.

Bildigenkänning av ogräs

Ett konkret exempel på ett område där bildigenkänning kan göra stor nytta är för att identifiera ogräs i ett tidigt stadie. Ogräs kan ha stor inverkan på den slutgiltiga skörden och behöver därför upptäckas tidigt för att lantbrukarna ska kunna göra något åt det. Samtidigt kan det vara svårt för lantbrukare eller juniora rådgivare att se skillnad på olika ogräs innan de vuxit till sig, då många kan se likadana ut. Sara Olsson, utvecklare på Gaia, berättar:

Det är utmanande att träna en modell på sådant som är svårt att se med blotta ögat. När jag tidigare tränat maskininlärningsmodeller har det ofta varit sådant jag själv kan avgöra vad det är. I det här fallet kan experterna se vilken sorts ogräs det är på bilden och ange dess namn, men jag som utvecklare ser ibland inte skillnaden. Dessutom kan det vara helt okända ogräs eller angrepp för mig. Då skillnaderna mellan sorter kan vara så små, måste vi även säkerställa att modellen faktiskt uppfattar rätt skillnader i bilderna och inte tolkar bilden utifrån skillnader i ljus eller färg på jorden. Men det är häftigt nu när vi märker att den klarar av det!

Automatiserad maskininlärning

Maskininlärning är oftast en manuell process med en utvecklare som tränar nya modeller, men nu jobbar vi för att integrera det i Hushållningssällskapets arbetsflöde. På så sätt ska Klara automatiskt kunna träna nya modeller när det kommer in nya data.

Just nu jobbar jag med att hitta lösningar för att automatisera sådant jag idag gör manuellt. Tanken är att utforma applikationen med ett gränssnitt där maskininlärningsmodellen kan gömmas från slutanvändaren och automatiskt tränas i bakgrunden. På så sätt kommer modellen kunna fortsätta träna sig själv för att bli bättre och lära sig mer allt eftersom mer bilder och data kommer in.” säger Sara Olsson.

Klara utformas till ett API som kan hantera bilduppladdning, klassificera bilder och trigga träning. Till nästa säsong kommer applikationen börja användas och vi ser fram emot att hjälpa till i arbetet mot en tryggare och mer miljövänlig livsmedelsförsörjning över hela landet.

 

Till toppen

Relaterat