Digitalt ledarskap – hur funkar det?

2017-07-06

Magdalena Green

Digital strateg

Vem driver digitaliseringen hos er? Svaret borde vara alla! Samarbete och gemensam förståelse är en avgörande förutsättning för att bemästra digitaliseringsvågen och överleva i det nya affärslandskapet. Men för att alla ska bidra krävs förändring i ledarskap, organisation och kultur.

Flera undersökningar visar att företag ser kultur och ledarskap som de största utmaningarna för att ta sig an de möjligheter som digitaliseringen för med sig.
Idag handlar inte digitaliseringen om senaste tekniken eller att IT-avdelningen har en digital strategi. Det handlar om att hela verksamhetens strategi är anpassad för den digitala världen och att alla medarbetare är med på tåget.

Digitalt ledarskap

Digitaliseringen förändrar våra arbetssätt vilket kräver ett förnyat ledarskap, ett digitalt ledarskap. Det handlar inte längre om hierarkiska strukturer utan att kunna sprida ansvar och delaktighet. Affärsnyttan uppstår först när din digitalisering blir förståelig och användbar för alla. Därför måste en digital ledare sätta sig in i och kommunicera helheten.

I dessa förändringstider är frågan VARFÖR otroligt viktig. Du som ledare måste ha full koll på er vision och era värderingar för att leda i rätt riktning.

Ett effektivt sätt för att få förståelse för förändring är uppföljning. Att kontinuerligt kunna visa upp vad det pågående arbetet resulterar i. Och då ska det inte bara redovisas för styrelse och ledning, utan resultaten ska kommuniceras transparent och öppet för alla medarbetare, gärna visuellt och tydligt.

Spräck filterbubblorna och innovera tillsammans

Förändring har alltid pågått i organisationer, men just nu går den snabbare, så kallad digital transformation. Företag kan välja att se möjligheterna och utnyttja dem eller bli omkörda. För att fånga möjligheterna måste hela organisationen engagera sig och alla typer av funktioner vara med.

Ledningen måste skapa förutsättningar för att man ska kunna jobba på tvären, bryta upp silos och samspela mellan och över avdelnings- och verksamhetsgränser. Precis som vi pratar om filterbubblor på nätet, finns det även i organisationer. De måste spräckas för att man ska kunna få en helhetsbild och se nya lösningar.

Att våga sluta göra saker

Självklart måste den vanliga verksamheten fortsätta, men samtidigt kommer innovation att krävas av alla i någon form. Här har ledaren en viktig roll att driva organisationsförändring i form av att fokusera på individerna, satsa på visionerna och minska på kontrollen. Gamla processer och rutiner får inte hindra utvecklingen.

Det är viktigt att skapa en kultur där medarbetare vågar, och får testa nytt. Först när vi testat vet vi om det fungerar. Men det är lika viktigt att våga sluta göra saker, lägga ner projekt och förändra roller. Det är något som kan vara smärtsamt och jobbigt, men är en utmaning som krävs av digitala ledare.

Snabbrörlig omvärld kräver lättrörliga arbetssätt

En snabbrörlig omvärld kräver lättrörliga arbetssätt. Det agila arbetssättet ska inte stanna på IT-avdelningen utan implementeras i hela organisationen. Genom att arbeta agilt ökar produktiviteten, kunderna blir nöjdare då de involveras tidigare i processen och medarbetare mår bättre då de får arbeta mer självständigt i tvärfunktionella team.

Som ledare i en organisation som vill hänga på den digitala vågen är det bra att lära sig mer om agila arbetsmetoder som skapar snabbare och flexiblare arbetssätt och stärker innovationskraften.

 

Till toppen

Relaterat