Intervju: Drivkrafterna bakom Göta kanals digitala destinationsguide

2018-04-25

Charlotte Hulterstam

Marknadschef

Gaia ligger bakom Göta kanals nya destinationsguide och digitala plattform. Vi har utvecklat den i tight samarbete med AB Göta kanabolag och deras projektledare Anna Adolfsson. Här har vi ställt ett antal frågor till Anna för att låta henne skildra arbetet och drivkrafterna.

VILKET BEHOV LÅG BAKOM AB GÖTA KANALBOLAGS BESLUT ATT LANSERA EN NY DIGITAL DESTINATIONSGUIDE?

I en värld där allting går väldigt fort har vi på AB Göta kanalbolag ett behov av att kunna förse besökare med uppdaterad information när de planerar sitt besök eller är på plats vid Göta kanal. Många vill fortfarande ha en karta i handen när de besöker kanalen, men med en digital informationsguide kan vi även komplettera med mer detaljerad information som hela tiden kan hållas uppdaterad av alla aktörer som verkar längs Göta kanal.

VARFÖR VALDE AB GÖTA KANALBOLAG EN DIGITAL DESTINATIONSGUIDE?

Vi ser i omvärlden hur digitaliseringen blir allt tydligare och hur tekniken gör större intåg i marknadsföringen av platser. Genom en digital destinationsguide kan vi visa upp det stora utbud som finns längs Göta kanals 19 mil på ett tydligt sätt och göra det enklare för våra 3 miljoner besökare att hitta det de söker utifrån den plats där de befinner sig på.

VILKA DRIVKRAFTER FANNS FÖR ATT TA FRAM GUIDEN?

En stor drivkraft är att få visa upp det utbud som finns och att visa att Göta kanal är en sammanhållen destination, trots att vi sträcker oss genom sju olika kommuner i två regioner. Vi vill även göra det enkelt för besökaren att hitta allt som finns att se och göra, så att de stannar hos oss lite längre och kanske upptäcker mer än de tänkt från början.

Dessutom har Göta kanal varit ett innovationsprojekt redan från starten av bygget 1810 och vi vill fortsätta att verka i den andan.

VARFÖR VALDE NI JUST GAIA PLACES LÖSNING?

Vi valde Gaia Places utifrån att det är en plattform som redan används av andra destinationer och att vi därmed kunde se att den fungerar bra. Vi såg även att det finns stor potential att utveckla destinationsguiden vidare i takt med att nya behov uppstår. Det kändes viktigt för oss. Med en anläggning som är 200 år gammal har vi långsiktiga perspektiv i allt vi gör och vill kunna utvecklas tillsammans med Gaia under lång tid framöver.

VILKA UTMANINGAR HAR NI HAFT UNDER TIDEN?

En stor utmaning har varit att vi haft relativt kort tid på oss, eftersom vi ville lansera destinationsguiden till kanalsäsongen. Det har dock löst sig genom ett nära samarbete tillsammans med Gaia där vi stämt av arbetet löpande och haft väldigt öppna dialoger kring vad som är möjligt och vilken målbild vi har gemensamt för projektet.

Sedan har den stora spridningen varit en annan utmaning, både geografiskt och i olika verksamhetstyper.

VAD BLEV RESULTATET?

Resultatet är en destinationsguide som vi känner oss nöjda med och som vi stolt kommer att presentera för våra besökare 27 april. Främst är det den tydliga och användarvänliga kartan som vi vill lyfta fram och som vi tror kommer ge besökaren en väldigt bra upplevelse.

VAD HÄNDER HÄRNÄST?

Vid lanseringen 27 april släpper vi den första betaversionen av destinationsguiden och vi ber då besökare att testa den tillsammans med oss. Därefter kommer vi löpande att fortsätta utveckla för att ha all funktionalitet på plats till högsäsongen i mitten av juni.

VAD ÄR DRÖMSCENARIOT?

Drömmen är att fortsätta utveckla tillsammans med våra besökare för att ge dem en ännu bättre upplevelse av destinationen Göta kanal och att den digitala upplevelsen kan kopplas ihop med den fysiska platsen. Vi hoppas att så småningom kunna lyfta fram både historien om Göta kanal och allt som finns att se idag, samt att på sikt kunna kommunicera på ett bra sätt med våra besökare.

VILKA PARTNERS INGÅR I PROJEKTET?

Göta kanals destinationsguide är framtagen inom Samverkan Göta kanal vilket innebär att den är gemensam för kanalkommunerna Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Motala, Linköping, Norrköping och Söderköping, samt Västra Götalandsregionen, Region Östergötland samt ett 50-tal företag som ingår i nätverket Officiell Partner Göta kanal.

VILKA ÄR DE PRIMÄRA ANVÄNDARNA?

Primära användare är alla besökare längs Göta kanal, både när de planerar sin resa samt när de befinner sig på plats på destinationen. Som besökare räknas både de som reser på Göta kanal med egen fritidsbåt och de som är landbesökare och antingen åker med någon av passagerarbåtarna, cyklar, vandrar eller bara tittar på slussning och äter glass.

Även näringsidkarna på plats är viktiga användare, eftersom de fyller guiden med sin senaste information om öppettider, menyer, smultronställen, uthyrning av cyklar och kajaker, mm.

HUR KAN AB GÖTA KANALBOLAG UTVECKLA LÖSNINGEN?

En av anledningarna till att vi valde just den här lösningen är möjligheten till utveckling. Vi ser att det finns oändligt många funktioner som vi skulle kunna utveckla och hoppas att vi får möjlighet att presentera nya varje år.

Till toppen

Relaterat