Förarstödet PILOT ger chaufförerna kontroll i kollektivtrafiken

2021-10-08

Vid oförutsägbara händelser i kollektivtrafiken är chaufförerna de som påverkas först i leveranskedjan. För att underlätta deras arbete har vi utvecklat PILOT, ett interaktivt förarstöd med information, navigation och kommunikation, som ger överblick och kontroll ute i trafiken.

 

Kollektivtrafiken står ständigt inför olika utmaningar med oförutsägbara händelser och förändringar under resor. Chaufförerna spelar en central roll i kollektivtrafiksflödet, då de både är den första kontaktpunkten med resenärer och en länk mellan trafikhuvudmän och operatörer. För att ge chaufförerna de digitala verktyg de behöver i sitt arbete har vi utvecklat PILOT, ett interaktivt förarstöd för information, navigation och kommunikation i kollektivtrafiken.

Information sprids i realtid

PILOT underlättar förarens körningar med funktioner för bland annat fordonsstatus, manuell skyltning under resor och information om avvikelser. Förarstödet är en av komponenterna i vårt centrala realtidssystem Gaia Public Transport, som möjliggör att information om fordon och trafikläge kan spridas till övriga parter i realtid. Dessutom blir PILOT en naturlig kommunikationspunkt där vi kan knyta samman information från både system och trafikledning.

Bild på en skärm med förarstödet PILOT ombord på en buss.

Förarstödet PILOT ombord på en buss.

Chaufförerna kan påverka det centrala systemet

De manuella funktionerna i PILOT gör att föraren kan påverka det centrala systemet och frångå automatiken vid behov. Föraren kan bland annat styra delar av skyltningsfunktionerna, som att aktivera fullsatt-skyltning när bussen är full. Dessutom kan de minska förvirringen och skylta blankt eller skylta för nästkommande tur vid näst sista hållplatsen. Resenärer ombord får då information om pågående tur, medan de yttre skyltarna visar information om turen fordonet ska byta till. Vid manuell omskyltning i PILOT tar alla våra appar del av samma realtidsflöde och alla anslutna enheter visar den nya informationen.

Chaufför som ändrar linje på resa manuellt genom att trycka på digitala knappar på en skärm.

Chauffören ändrar manuellt linjenummer i PILOT.

Information vid avvikelser från körväg

För varje resa har vi kännedom om vilken den tänkta körvägen är som linjen är planerad utifrån. Det gör att systemet kan känna av och identifiera om ett fordon frångår den tänkta körvägen. Den informationen nyttjas i det centrala systemet för att informera om man på grund av olika anledningar avviker från den tänkta resan. Dessutom loggas och analyseras informationen för att identifiera mönster i hur ofta avvikelser sker.

”När ett fordon avviker från planerad körväg uppmärksammas föraren och Pilot visar att fordonet kör en ”omväg”. Systemet kan då bete sig annorlunda för att man frångått den tänkta automatiken” förklarar Björn Götestrand, Head of Innovation på Gaia.

Kontroll över vad som visas om ett fordon går offline

En annan situation där PILOT gör nytta är när fordon går offline, eller förlorar sin internetanslutning. Förarstödet känner av att det inte har anslutning till det centrala systemet och en offline-markering dyker upp i applikationen. Chauffören ges då möjligheten att styra skyltningen manuellt och får info om att skyltar kan komma att släckas ner på fordonet då de annars kan bli irrelevanta och skylta fel.

 

Vi jobbar ständigt på att utveckla fler funktioner som underlättar arbetet för förarna i olika situationer. På så sätt säkerställer vi att chauffören kan fokusera på det som är viktigast – körningen och resenärerna.

 

Läs mer om Gaia Public Transport här.

 

 

 

Till toppen

Relaterat