Först när idéer blir till verklighet uppstår riktig nytta

2017-05-23

Magdalena Green

Digital strateg

Skapa nytta genom att gå hela vägen från idé till genomförande

Vi stöter ofta på små hinder i vardagen. Det kan t ex vara besvärligt att sjukanmäla sitt barn, få hem en vara eller att köpa en bussbiljett. Visst måste det gå att lösa saker på ett enklare sätt? Jag fastnar ofta i tankar på hur produkter och tjänster skulle kunna förenklas och förbättras. Men lösningarna blir ofta enkelspåriga. Det är först när man bollar tankarna ihop med andra, vars erfarenheter, bakgrunder och kunskaper ser olika ut som riktigt bra idéer kommer fram.

Vad är kreativitet?

Under webbdagarna i mars hade jag turen att lyssna till tobias degsell, kreativitesexpert, som berättade om hur han ser på kreativitet. Och han påpekade just det – att kreativitet visserligen handlar om att föda idéer och lösningar, men det handlar minst lika mycket om att också genomföra dem. En idé blir ju inte intressant förrän den har genomförts.
Under många år studerade tobias olika nobelpristagare och deras kreativitet. Han ville bland annat ta reda på varför just cambridge universitetet hade skapat flest nobelpristagare. Det visade sig att cambridge var ett universitet där man ”tvingade” ihop olika fakulteter. Genom att blanda humanister, kemister, fysiker med flera andra under ett och samma tak och dessutom ordna långa gemensamma middagar för dem – uppstod samtal och diskussioner. Samtidigt som förståelsen för varandras kunskaper och studieområden ökade. Google jobbar t ex på samma sätt.

Lämna din bubbla

Idag förändras tekniken, beteenden och omvärlden otroligt snabbt, och om vi blir kvar i vår bubbla ser vi inte allt som händer utanför den. Vi måste interagera med andra och ha ett brett nätverk för att förstå och hänga med i utvecklingen. Även kommunikationen är viktig. Man måste kunna kommunicera sin idé så att andra förstår. Då gäller det att anpassa sitt språk och sin tekniska nivå till den du pratar med, annars får du inte med dig andra i utvecklingen.
Kreativitet och innovation handlar alltså om att våga lämna sin bubbla, bryta gamla silos och tillsammans med andra tänka nytt och annorlunda.

Team och nätverk är framtiden

Team och nätverk är ett vinnande koncept för att lyckas idag. Men, vad är receptet för ett fungerande team? Att få olika verksamheter, personligheter, ”creators” och ”doers” att arbeta tillsammans kan vara svårt. Men när det fungerar uppstår magi och arbetet blir så mycket bättre, mer utvecklande och framförallt roligare. Riktig kreativitet uppstår när man tillsammans går vidare från idé till handling.
Samla team med kompletterande kunskaper
se till att redan från start samla ett team med kompletterande kunskaper. Här är det uppgiften som styr vilka kunskaper och erfarenheter som krävs, inte organisationsschemat. Det är viktigt att alla känner till varandras kompetens och ansvar – och respekterar det. Än bättre blir det om ni även lär känna varandra personligen, då vet ni hur ni ska bemöta varandra när det kanske går lite trögt i projektet. Hela teamets erfarenheter och nätverk är nyckeln till ett lyckat projekt.

Alla måste dela samma målbild

Alla i teamet måste ha en gemensam målbild och sätta det gemensamma resultatet och slutanvändaren i fokus. Se inte varandra som beställare – ni ska tillsammans uppnå ett resultat. Här kan det vara bra att ta fram lite gemensamma spelregler för hur ni vill arbeta i projektet.

Ha kul!

Idag har jag glädjen att jobba på gaia som har en bra mix av utvecklare, visionärer och kreatörer där vi tillsammans med uppdragsgivare och slutanvändare är just kreativa. Det är utvecklande för alla och ger bra slutprodukter – och viktigast av allt, vi har roligt!

 

Till toppen

Relaterat