Gaia Public Transport gör flera tekniksprång samtidigt

2020-11-25

För passageraren innebär Gaia Public Transport att man äntligen får det man kan förvänta sig – rätt information på rätt plats och vid rätt tillfälle – men för trafikleverantörerna är det en teknisk revolution. Den nya tekniken ger möjligheter att övervaka informationssystemens funktion, snabbt kunna byta trasiga enheter och konkurrensutsätta marknaden med billig standarhårdvara.

 

När Östgötatrafiken undersökte kvaliteten på passagerainformationen i sina bussar blev det tydligt att de befintliga lösningarna hade flera problem – endast 10% av resorna fungerade som förväntat. Orsakerna var flera, det berodde bland annat på trasiga skärmar, felaktig platsinformation och positioneringsfel för utrop och stoppsignaler. Det enda sättet att upptäcka felen var att förlita sig på att vänliga resenärer rapporterade dem till föraren som i sin tur gjorde en felanmälan. Därefter fick man felsöka vidare i bussdepån efter resans avslut.

De här förutsättningarna låg till grund för den kravspecifikation som definierade Gaia Public Transport – ett uppkopplat system som loggar händelser och gör det möjligt att få automatisk återkoppling om något går fel. Och som dessutom kan anpassa sig till förändringar och avvikelser i resan.

Istället för dyra svarta lådor

Att köpa informationssystem till fordon handlar traditionellt om hårdvaruaffärer med dyra, specialutvecklade svarta lådor. De ska fungera i ett decennium eller mer och riskerar att bli omoderna och dyra att underhålla. När vi designade Gaia Public Transport tänkte vi precis tvärtom – en centralstyrd molnlösning med billiga standardenheter i fordonen som alltid är uppkopplade. Det gör att hårdvarukostnaderna kan sänkas radikalt och enheterna enkelt kan bytas ut till nya i takt med att tekniken utvecklas. Enheterna OTA-uppdateras (over-the-air update) och innehåller alltid rätt konfiguration med den senaste programvaran.

Hos Östgötatrafiken används Gaia Public Transport på enheter som kostar hundralappar, istället för tusenlappar. Dessa enheter har standardiserade operativsystem och det enda som krävs vid installation i fordonet är att ansluta dem till bussens nätverk och lägga upp deras adresser i Gaia Public Transports device-hantering. Därefter distribueras programvara och konfiguration till enheterna. Inre skärmar ansluts med vanliga HDMI-kablar, förstärkare för ljudutrop med vanlig kabel för ljudsignal, även om där även krävs en extra reläsignal, samt signal för yttre skyltning via standardiserad seriell kommunikation (RS485).

De låga priserna på hårdvaran gör det möjligt för trafikföretagen att ha egna lager med utbytesenheter och den snabba konfigurationen gör att serviceinsatser går blixtsnabbt.

Förarna får kontroll

Gaia Public Transport har ett förarstöd som ger föraren information om rutt, uppskattade tider i hållplatsbandet och stoppljus-signaler för reglerhållplatser. Det ger även föraren viss kontroll över systemet så som möjlighet att visa tillfälliga skyltningar som Fullsatt. Eftersom all logik är molnbaserad skickas denna information även tillbaka till trafikkontrollen så att det centrala systemet känner till vad händer ute på bussen. På Östgötatrafikens fordon används förarstödet på 7” och 10” touch-skärmar med Android eller Windows 10 IoT Enterprise som operativsystem.

Buss driver interface

Ett uppkopplat system

Gaia Public Transport föddes i molnet och all intelligens sköts därifrån. I verkligheten är fordonssystemen inte alltid online och enheterna på bussarna är gjorda för att klara avbrott i internettrafiken. När 4G används fungerar systemet mycket bra i innerstadstrafik. I kommande uppdateringar av Gaia Public Transport kommer enheterna på fordonen att ha mer distribuerad intelligens för att klara längre stunder i områden som saknar mobiltäckning.

 

Läs mer om Gaia Public Transports lyckade premiär på Östgötatrafikens nya uppkopplade bussar.

 

 

Till toppen

Relaterat