Gaia Public Transport

Är du redo att förändra din passagerarupplevelse?

Vi arbetar för att ge resenärer, trafikhuvudmän och operatörer det bästa digitala stödet på marknaden!

Produktblad Youtube English Website

En riktigt bra passagerarupplevelse

Gaia Public Transport är ett passagerarinformationssystem som sprider korrekt realtidsinformation till alla berörda parter samtidigt, oavsett enhet och plats. Det flexibla mjukvarusystemet binder ihop hela informationsflödet och bildar kärnan i framtidens kollektivtrafik. Genom ny funktionalitet och relevant information förbättras passagerarupplevelsen och resor blir mer tillgängliga.

Smidiga resor för en enklare vardag

I dagens samhälle ställs allt högre krav på tillgänglighet och uppdaterad information. Kollektivtrafiken är inget undantag. För att göra resenärerna nöjda måste resan gå smidigt, information stämma och funktioner fungera som de ska. Därför blir det allt viktigare för kollektivtrafiken att följa den snabba utvecklingen mot en mer uppkopplad värld och det krävs förändringar i hur teknik används. Med hjälp av Gaia Public Transport underlättar vi resenärernas vardag och gör kollektivtrafiken redo för framtidens funktioner och tjänster.

Vad är Gaia Public Transport?

Gaia Public Transport är ett molnbaserat realtidssystem som bygger på modern teknik och underlättar resor för både resenärer, förare och operatörer. Det är ett centralt system, som inte är beroende av informationen på varje fordon utan bygger på öppna nationella data, vilket gör att vi i realtid kan få en bättre överblick och kontroll av kollektivtrafikens informationsflöde. Därmed kan vi förse passagerare, förare och trafikledningscentraler med realtidsinformation som ständigt är uppdaterad och relevant. Då Gaia Public Transport är molnbaserat och inte är bundet till specifik hårdvara eller begränsat av utrymme, blir systemet kostnadseffektivt, enkelt att installera och smidigt att uppdatera. Dessutom är det utvecklat för att vara anpassningsbart och lätt att uppdatera med de funktioner som behövs inom kollektivtrafiken, nu och i framtiden.

Funktioner för tillgänglighet

Systemet är utvecklat för framtidens funktioner som går att anpassa utifrån passagerarnas behov. Vi utvecklar ständigt nya funktioner för att underlätta resorna för allt fler. Kollektivtrafiken är till för alla och ska vara lätthanterlig för varje resenär!

Ständigt uppdaterad information

Vi kan följa exakt vad som händer i trafiken, i varje fordon och hos varje passagerare i realtid. All information lagras dessutom i molnet för analyser och optimering som färbättrar passagerarnas reseupplevelser.  

Kombinera med valfri hårdvara

Mjukvarusystemet går att kombinera med standardhårdvara för hundralappar istället för tusenlappar, vilket gör det kostnadseffektivt och lätt att uppdatera i framtiden. Dessutom går tekniken att byta ut vid behov och är inte begränsad av hårdvaruleverantör eller utrymme på en hårddisk.

Förbättra resorna med digitala tvillingar

Genom att Gaia Public Transport hämtar information från öppna data kan vi göra digitala tvillingar av fordon, passagerare och resor i realtid. Därmed kan vi se precis vad som händer i varje ögonblick och direkt kommunicera denna information. Varenda liten detalj av information kan samtidigt lagras i molnet, vilket gör åtgärder och händelser verifierbara, samtidigt som enorma mängder data kan analyseras för att optimera resor och förbättra passagerarupplevelsen. Det möjliggör även ytterligare avancerad analys för att kunna förutsäga och automatisera förebyggande av fel i fortsättningen. Därmed kan framtida prognoser baseras på insikter som sker i realtid.

Illustrationen visar hur digitala tvillingar används för att ge insikter i realtid.

Hur ser det ut?

Gränssnitt Gaia Public Transport

Med hjälp av Gaia Public Transport går det att ta del av samma information överallt, oavsett vilken enhet som används. Systemet har ett gränssnitt med funktioner för skyltning, utrop och förarstöd på fordon, samt en backoffice-lösning för trafikövervakning och device management. Informationen visualiseras på ett lättillgängligt sätt för både förare, trafikledningscentral och resenär. 

Just nu i trafiken

300+

FORDON I DRIFT

3000

FORDON I SYSTEMET

6M

HÄNDELSER PER DAG

FAQ

Varför Gaia Public Transport?

Traditionella lösningar inom kollektivtrafiken är ofta dyra, baseras på tung hårdvara och kräver information från fordon, som ofta blir bristfällig. I dagens samhälle där det ställs allt högre krav på korrekt information och uppdaterad teknik, behövs lösningar som ger nya möjligheter. Med hjälp av Gaia Public Transport kan vi förändra kollektivtrafiken och ge passagerarna förbättrade reseupplevelser med funktioner för deras behov! Tack vare att systemet är molnbaserat, kan vi i realtid hantera enorma mängder data som alltid är uppdaterad och relevant för alla som berörs av resan.

Vad krävs för att komma igång?

Eftersom vår lösning baseras på öppen data från TrafikLab, krävs det minimal ansträngning föra att införa systemet och använda det i nya regioner. Det enda som krävs är någon form av hårvara som kan överföra information från fordon. Hårvaran kan vara väldigt enkel och komma direkt från butikshyllan, vilket gör lösningen kostnadseffektiv och lätt att kombinera med redan existerande system.

Vem är Gaia Public Transport till för?

Gaia Public Transport är till för alla som berör trafik med passagerare av något slag; trafikhuvudmän, operatörer och regioner som jobbar med trafikplanering och trafikverksamhet. Självklart är systemet även till för passageraren, som är central i vår lösning!

Läsvärda inlägg

ANALYS AV PUNKTLIGHET OCH KÖRTIDER OPTIMERAR RESOR

Oförutsägbara händelser är en del av vardagen i kollektivtrafiken, men med hjälp av analysfunktioner kan vi både minska avvikelser för händelser som går att förutsäga och i realtid optimera punktligheten när trafiken förändras...

2021-06-02

ÖPPNA DATA MÖJLIGGÖR INNOVATION

Genom att använda öppna data kan helt nya tekniska lösningar skapas inom kollektivtrafiken. Carin Carelind på Östgötatrafiken berättar om fördelarna, vilka vi på Gaia nyttjar i vårt arbete med ny teknik...

2021-02-10

PASSAGERARENS UPPLEVELSE BLIR BÄTTRE MED AI

Med Gaia Public Transport öppnas nya möjligheter för framtiden. En som ser potentialen är Albert Gunnarsson på Östgötatrafiken, som idag använder realtidssystemet i sitt arbete och säger att det är en viktig pusselbit i framtidens kollektivtrafik....

2020-11-11