Hur hamnade bussarna från Östgötatrafiken i molnet?

2019-05-31

Cecilia Sandqvist

Försäljningschef

Östgötatrafiken är vår första kund inom Gaia Public Transport och vi skapar relevanta anpassningar av lösningen med hjälp av deras expertis. Systemintegratör Albert Gunnarsson berättar mer om satsningen och hur de upplever lösningen.

Hur resonerade ni när ni på Östgötatrafiken bestämde er för att göra den här satsningen?

– Idag kan våra centrala system ge oss GPS-positioner för våra fordon en gång per sekund, vilket skapar möjligheter för oss att undersöka realtidslösningar som kan stärka vårt erbjudande. Historiskt sett har systemen i fordonen varit svåra att förvalta, så vi beslutade oss för ett centraliseringsförsök.

– Första steget i samarbetet med Gaia var att genomföra en rigorös POC (koncepttest). Efter det kände vi oss säkra i vårt beslut att gå vidare i processen.

– Vårt mål med den här satsningen är att kunna kvalitetssäkra vårt erbjudande och mäta kundnytta. Vi vill att våra kunder ska få tydligare och mer tillförlitlig information med hjälp av våra fordons skärmar, skyltar och utrop. Genom att jobba med en molnbaserad lösning får vi möjlighet att mäta de riktiga utropen och skyltningen i stor skala. I molnet kan vi även samla på oss data, som blir viktig för oss att ha tillgång till för att kunna analysera helheten och de fel som uppstår. Vi kan göra ordentliga analyser av olika flöden, vilket har varit extremt svårt att få till i våra gamla system.

Vi har precis genomfört FAT-testet (Factory Acceptance Test), hur känns det så här långt?

– Vi försöker hålla många dörrar öppna för en iterativ arbetsprocess och tack vare sättet ni bygger lösningen på är det relativt enkelt att byta spår om vi stöter på problem, molnet ger ju många fördelar på det sättet. Vi har dock sprungit på förvånansvärt få hinder hittills. Min känsla är att ”det går enligt plan” och vi börjar få en idé om vad som behöver putsas på. Sen är det helt fantastiskt att vi redan nu ser hur systemet fungerar funktionsmässigt. Det gör vi tack vare device twin teknologin, dvs att även om vi inte utrustat fordonen med burkar än, så får vi en bild av hur programvaran funkar för alla våra fordon och kan jobba med det resultatet.

Vad är nästa steg?

– Vi längtar efter att installera ”vanliga burkar från hyllan” i Östgötatrafikens fordon för att se hur prestandan blir. Men vi har fått ägna oss mer åt hårdvarufrågor än vad både ni och vi förväntade oss. Utbudet är stort och inget alternativ kan erbjuda allt. En nyttig utmaning för båda parter, då det innebär att vi får stryka saker från önskelistan och komma ner till de verkliga, viktiga kraven. För oss är det avgörande att lösningen är en kostnadseffektiv och flexibel plattform som möjliggör framtidssäker vidareutveckling.

– Den lösning vi bygger nu ger bättre möjligheter att införa framtida nya tjänster som kunderna vill ha, på så sätt kan vi stärka kundupplevelsen för Östgötatrafiken även på sikt, vilket känns lovande.

Östgötatrafiken i molnet via Gaia Public Transport
Hur funkar lösningen? Se flödesschema för Gaia Public Transport

Efter sommaren kommer vi på Gaia redogöra för nästa steg i processen i arbetet med Östgötatrafiken och Gaia Public Transport, då vi tar ut hårdvaran på bussarna och testar lösningen i skarp miljö. Vi är peppade!

Till toppen

Relaterat