DIGITAL TRANSFORMATION

 

 

Nyttja kraften i digitaliseringen

Lojala kunderelationer är en förutsättning i en alltmer konkurrensutsatt värld. Stärk banden till dina kunder med riktigt bra digitala tjänster.

Workshop: Digital transformation

Förr eller senare utmanar digitaliseringen alla branscher. I den här workshopen fokuserar vi på att hitta er position och se era möjligheter. Plus, det viktigaste av allt – ge er inspiration, gemensam förståelse och mod för att ta nästa steg! Inför workshopen gör vi en nulägesanalys utifrån er bransch och er verksamhet samt tar tempen på några av medarbetarna i er organisation. Det ger oss en bild över den digitala mognaden. Workshopen inleds med en inspirationsföreläsning med utgångspunkt i er situation. Därefter kör vi igång själva workshop-arbetet för att tillsammans kartlägga behov och identifiera nästa steg på er digitala resan.

Prototyp: Din nästa digitala tjänst

För att skapa engagemang, förståelse och resurser till att göra något helt nytt krävs ofta mod att hoppa över långa förstudier och testa något konkret. I den här fasen utgår vi från era behov och dagens digitala möjligheter för att identifiera ”The Thing”. Det vill säga en app, digital tjänst eller digital upplevelse som skulle ge en wow-känsla för era kunder, effektivisera er verksamhet och imponera på er bransch. För att säkerställa att tjänsten är genomförbar kartlägger vi även de tekniska förutsättningarna utifrån befintliga system och dagens digitala möjligheter. Arbetet resulterar i att ni får en klickbar, användarvänlig och designad prototyp.

Kartläggning: Affärsnytta

I det här steget tar vi dig från Varför till Hur. Vi skapar en framgångskarta som blir en kompass genom hela er digitaliseringsresa. Genom workshops och intervjuer kommer vi tillsammans ta era visioner och idéer till en konkret bild över hur ni ska styra er utveckling för att uppfylla era kunders behov. Vi formulerar era affärsmål, mätbara mål, målgrupper och behov. Efter att de grundläggande delarna är på plats kommer vi definiera och prioritera era digitala satsningar som ger riktigt värde för kunden och er affär.

Johan Lindén

VD

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig