Innovation

Mod och kreativitet skapar innovation.

 

Det krävs mod och kreativitet för att skapa innovation

Digitalisering handlar om affärsutveckling och att hitta nya, bättre lösningar som effektiviserar och underlättar för alla användare, anställda som kunder. Det gäller titta framåt och hitta lösningar på hittills okända problem.

Machine Learning & Deep Learning

Machine Learning kallas den process där man applicerar algoritmer på data för att hitta olika typer av mönster som ofta är mycket svåra att upptäcka med hjälp av tabeller och grafer. Machine Learning har länge använts inom den akademiska världen men används numera i princip i alla industrier. Det finns många tillämpningar där Machine Learning är väldigt användbart, till exempel i de fall där man samlar in stora mängder av data från sensorer (ofta förknippat med IoT), när man har behov av realtidsanalys eller när man har många attribut som man vill analysera parallellt.

IoT & Realtidsanalys

Ibland räcker inte den traditionella dataanalysen och istället behöver man agera mer operativt. Då kan det vara bra att koppla på IoT. Det kompletterar analysen med realtidsdata och ger ett bättre nyttjande av dataströmmarna. Kombinationen ger dig maximal effekt av dina data.
Genom att jobba med uppkopplade enheter och realtidsanalys i exempelvis producerande industri ökar du både översikt, nyttjandegrad och effektivitet. Dessutom kan du se fram emot ökad kvalitet och målinriktade kostnadsbesparingar genom mätbart resursutnyttjande.

Augmented Reality

Augmented Reality skapar helt nya möjligheter för den professionella användaren. Den underlättar vardagen både genom enklare vägledning på distans och som visuellt verktyg vid utbildning och instruktioner.

Med hjälp av speciella glasögon kan vi blanda in virtuella tredimensionella objekt i den verklighet vi ser omkring oss. Dessa virtuella objekt kan bära och visualisera information kopplad till bakomliggande verksamhetssystem såsom datalager, förvaltnings- och affärssystem. Det innebär att vi kan skapa nya sätta att konsumera information, plus att vi kan styra vår omgivning på ett sätt som är lättare att förstå, även för den tredimensionella fysiska människan. Möjligheterna är oändliga, det är bara fantasin som sätter gränser.

Björn Götestrand

Head of Innovation

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig