IoT

Insikt och kontroll med IoT och analys.

Insikt och kontroll med IoT och analys

IoT handlar om att göra våra liv och våra verksamheter enklare, säkrare och mer ekonomiskt lönsamma. För en bransch som exempelvis tillverkande industri kan IoT, i kombination med dataanalys, bidra till bättre kontroll och uppföljning, men även ökad effektivitet och kvalitet.

Övervakning & styrning

IoT, eller Sakernas internet, är ett samlingsbegrepp för den företeelse där saker och ting, såsom maskiner, fordon, paket, hushållsapparater, mätinstrument och sensorer, förses med förmågan att direkt eller indirekt kommunicera med sin omgivning via internet. Med IoT ökar möjligheterna till övervakning och mätning av uppkopplade enheter på distans. Fördelarna är till exempel sänkta kostnader genom minskad fysisk närvaro och automatiserad analys och styrning

 

Realtidsanalys

Ibland räcker inte den traditionella dataanalysen och istället behöver man agera mer operativt. Då kan det vara bra att koppla på IoT. Det kompletterar analysen med realtidsdata och ger ett bättre nyttjande av dataströmmarna. Kombinationen ger dig maximal effekt av dina data.
Genom att jobba med uppkopplade enheter och realtidsanalys i exempelvis producerande industri ökar du både översikt, nyttjandegrad och effektivitet. Dessutom kan du se fram emot ökad kvalitet och målinriktade kostnadsbesparingar genom mätbart resursutnyttjande.

Johan Lindén

VD

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig