STRATEGI

Med en tydlig strategi skapar du riktig förändring.

Strategi ger framgång

Med en tydlig och väl genomarbetad strategi når du långt. Strategin ger dig idé och koncept för ett effektivt genomförande och låter dig förankra ditt arbete i ledning och resten av verksamheten.

Digital transformation

För att navigera i en tid av digital transformation, måste vi förstå förutsättningarna och nyckelfaktorerna som gör det möjligt för oss att agera på digitaliseringen. Vår övertygelse är att det krävs en tydlig strategi för hur den här förflyttningen ska ske. På Gaia har vi lång erfarenhet av att hjälpa etablerade verksamheter att ta ett helhetsgrepp kring sin affär. Tillsammans hittar vi de avgörande nyckelfaktorerna som går att modellera enligt digitaliseringens principer, så att ni kan lyfta och konkurrenssäkra er verksamhet steg för steg.

Digital kundupplevelse

Lojala kunderelationer är en förutsättning i en alltmer konkurrensutsatt värld. Genom att möta kunden med riktigt bra, enkla och roliga tjänster kan du knyta kunden till dig och stärka banden. Det vinner både du och kunden på.
För att verkligen förstå hur din kund vill uppleva dina tjänster eller produkter är det helt avgörande att du är insatt i kundens situation. Vi hjälper dig att nyttja den insikten för att skapa en strategi som gör dig till förstahandsvalet hos dina kunder eller användare.

Digital arbetsplats

Dagens uppkopplade människa förväntar sig enkel access till smarta tjänster, kreativa miljöer och välfungerande funktioner, oavsett tid och plats. Allt ska funka snabbt, smidigt och interaktivt. Arbetsplatsen är absolut inget undantag. Därför krävs det insikt kring hur du kan skapa utrymme för nätverkande, transparens och kreativitet. Vi hjälper dig både med strategin och verktygen för att hitta din nisch och dina möjligheter att skapa en riktigt attraktiv arbetsplats.

BI-strategi

BI-strategi handlar om att ta fram idé och koncept för ett effektivt genomförande. Strategin är ryggraden i ett BI-införande och är nödvändig för att förankra arbetet i ledningen och i den operativa verksamheten. Strategin syftar både till att ge en prioriterad och gemensam riktning för BI i er organisation och att ge alla användare samma förväntningar på upplevelsen. Därför är konceptvisualisering och prototypande i direkt dialog med slutanvändarna något vi alltid har med tidigt i processen.

Cloud-strategi

Allt fler funktioner utvecklas enbart för Molnet. Vårt råd är därför att ta fram en Cloud-strategi där ni siktar på att bygga för Molnet, för att också till fullo kunna nyttja fördelarna och möjligheterna. Det handlar till exempel om elasticitet, säkerhet, tillgänglighet plus ett antal verktyg som bara fungerar i Molnet; Machine Learning, IoT Hub, Power BI.
En Cloud-strategi bör även ta hänsyn till hur övergången till Molnet påverkar era utvecklare, plus hur de nya kraven på förvaltningsorganisation, leverantörer och utvecklingsmiljöer bör hanteras. Dessutom är koncept och prototypande i direktdialog med

Johan Lindén

VD

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig