UX

Hur vi jobbar med User Experience

På Gaia tror vi inte på att UX utförs bäst av en person, utan att processerna och verktygen inbjuder till att alla som är involverade i skapandet av produkten är viktiga UX-ambassadörer. Vi jobbar användarfokuserat med UX-design i alla delar av ett projekt. Detta gör vi för att alltid vara säkra på att det som utvecklas har sitt ursprung i olika målgruppers behov. Det är avgörande för att ett projekt ska leverera produkter och tjänster som uppskattas och används av slutanvändarna. Det är alltså vårt sätt att se till att det du som kund lägger pengar på verkligen ger värde! 

Behovsanalys

I de inledande delarna av ett projekt tar vi reda på vad användarna har för drivkrafter, problem och behov. Utifrån resultaten arbetar vi sen vidare för att ta reda på hur vi skapar värde för både verksamhet och utvecklare. Vi gör förstudier, trend- och konkurrensanalyser inför produktutveckling, förändringsarbete eller inför beställning av nya it-system.

Verktyg: Workshops, djupintervjuer, analys, visualisering.

Mål: Effektmål, nulägesvisualisering, problemdefintion, användarsegmentering.

Lösningsdesign

Den här fasen handlar om att ta reda på hur vi förändrar den nuvarande situationen till den vi vill uppnå. Vi genomför konceptuellt arbete för att skapa en tydlig bild av vad som ska utvecklas.

Verktyg: Brainstorming, konceptdesign, interaktionsdesign, grafisk design, användartester, omvärldsanalys.

Mål: Prototyp/skisser, funktionella krav, mätbara effektmål.

Implementation

I det här steget konkretiseras lösningsförslaget.Vi ger stöd i utvecklingsfasen för att se till att det som utvecklas följer gängse standarder och designmönster.

Verktyg: Iterativ utveckling, ingjuten UX.

Mål: Applicerad lösning.

Kvalitetssäkring

Här säkerställs att lösningen levererar den tänkte nyttan, både för användaren och verksamheten. 

Verktyg: Användartester, beteendestatistik, observationer.

Mål: Buggrapport, förbättringsförslag.

Tina Durmén Blunt

UX-lead

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig