Lyckad premiär för Gaia Public Transport vid Östgötatrafikens stora trafikstart

2020-10-21

Den 15 juni började 150 nya bussar rulla för Östgötatrafiken. Med nya trafikföretag bakom ratten, längs med nya linjesträckningar och med nya digitala lösningar. En av nyheterna är att bussarna är försedda med Gaia Public Transport – ett molnbaserat system för yttre och inre skyltning, utrop och förarstöd. Systemet har utvecklats av Gaia tillsammans med Östgötatrafiken.

 

Inom kollektivtrafiken har den tekniska utrustningen ombord på fordonen sett likadan ut i många år och inte riktigt hängt med i utvecklingen mot en mer uppkopplad värld. Brister i systemens kvalitet, men framförallt i möjligheten att få en överblick över om systemen fungerar som de ska eller inte, gjorde att Östgötatrafiken ville ta ett nytt grepp om trafikinformation, skyltstyrning och lagring av data i samband med sjösättningen av den nya stadstrafiken i Linköping och Norrköping.

Östgötatrafiken sökte ett system med central logik och hade som mål att inte bli bundna till en specifik hårdvara. Det fanns ingen leverantör på marknaden som erbjöd den lösning som eftersöktes, istället behövdes ett helt nytt system med modern teknik och standardgränssnitt och det fick Gaia vara med och utveckla. Det resulterade i utvecklingen av Gaia Public Transport – ett molnbaserat realtidssystem ­– som gick live den 15:e juni i Östgötatrafikens nya fordon.

Östgötatrafiken buss

Ny kunskap inom kollektivtrafiken

Östgötatrafikens IT-chef Carin Carelind berättar att hon var lite orolig i samband med trafikstarten eftersom det inte bara var detta system som skulle igång natten mellan den 14:e och 15:e juni. Ett byte av hela biljett- och betalsystemet samt förarnas kommunikationsradio gjordes samtidigt. Allting var tvunget att fungera vid trafikdygnets start för att inte skapa förvirring i trafiken. Nu i efterhand är hon väldigt glad, då allt gick bra och fungerade som det skulle.

­­– Skillnaden mellan det nya systemet och vår gamla hårdvara är som natt och dag, speciellt när det kommer till möjligheten att få en överblick över funktionerna ute i fordonen för att snabbt kunna åtgärda eventuella fel. Jag är väldigt stolt över kunskapen som vi byggt längs med projektets gång tillsammans med Gaia och ser goda möjligheter för Gaia Public Transport på marknaden. Nu har vi skaffat oss de förutsättningar som krävs för att kunna hänga med i modern teknik och de möjligheter som det öppnar upp, säger Carin.

Nära samarbete med Gaia

Jesper Strandberg är produktutvecklare på Östgötatrafiken och har fokus på information till kunderna. Det handlar om allt från skyltning på fordon och hållplats, till tidtabeller och framtida prognoser för avgångs- och ankomsttider. Jesper är den som jobbar närmast Östgötatrafikens kunder och upplever redan nu att det har blivit förbättringar i informationskvaliteten tack vare det nya systemet. Den största delen av Jespers arbete var klart redan innan driftstarten. Under själva införandet var hans uppgift främst att snabbt fånga upp eventuella problem och åtgärda när något gick fel.

– Införandet har gått riktigt bra och eftersom vi jobbat med detta under lång tid redan före trafikstarten var vi väl förberedda. Vi har uppnått det vi ville med denna nyutvecklade tjänst och det är en god transparens och överblick av all funktionalitet ombord. Det nära samarbetet med Gaia och att båda parter jobbat mot ett tydligt gemensamt mål har varit en framgångsfaktor i projektet, säger Jesper.


Skapar ett konkurrenstryck på marknaden

Även Albert Gunnarsson, systemintegratör på Östgötatrafiken, är glad att driftstarten gick bra och anser att den viktigaste förbättringen är att de nu kan hitta och se de faktiska felen som sker där ute i trafiken, vilket de inte kunde innan. Dessutom loggas all information och lagras i molnet, vilket gör att det går att gå tillbaka och se precis vad som hänt under en resa och om det hänt tidigare eller inte.

Albert lyfter också fördelarna med en molnlösning med central logik:

Med denna lösning har vi realiserat en möjlighet att välja olika typer av hårdvara, med olika operativsystem och skärmar, vilket gör att vi får en möjlighet att inte sitta fast i lösningar. Med hjälp av Gaia Public Transport skapar vi ett sunt konkurrenstryck på marknaden, vilket vi hoppas ska driva på utvecklingen av kollektivtrafiken i resten av landet på ett för kunderna positivt sätt.

 

Gaia Public Transport är en ny lösning för realtidsbaserad passagerarinformation och trafikövervakning. Östgötatrafiken är den första kunden som också har varit med och utvecklat produkten. Systemet innehåller funktioner för skyltning, utrop och förarstöd på fordon samt en backoffice-lösning för trafikövervakning och device management. Logiken är centraliserad i en molnplattform vilket ger möjlighet att välja billiga standardprodukter vid installation i fordonen och en mycket bra övervakning och hantering av distribuerade enheter.

 

Till toppen

Relaterat