Maria är med och lyfter Gaia till nästa nivå

2017-09-19

Alexandra Rolf

Projektledare & Digital kommunikatör

Större organisation innebär större affärsbeslut. Gaias nya CFO Maria Lingheimer tar plats i rätt tid, nu när Gaia har växlat upp och blivit ett.

Maria kommer från början från konsultvärlden och har bland annat jobbat som ekonomikonsult men också med ledarskap och förändringsarbete inom mjukvarulogistik, senast på Ericsson. Ekonomi kan ibland kännas komplicerat och svårt, men Maria är grym på att göra svårtolkade ekonomiska termer lättförståeliga, hurra!

HUR KÄNNS DET ATT AXLA ROLLEN SOM CFO PÅ GAIA?

– Kul, jag kommer in i ett spännande läge där företagets mer övergripande ekonomifrågor hamnar i fokus. Min roll måste vara framåtblickande för att kunna förutspå lönsamhet, driva affärsbeslut och utvärdera affärsmodeller. Nu ska vi lyfta konsultverksamheten till nästa nivå!

– För att kunna ta välgrundade beslut kring utbudet av produkter och tjänster, krävs utökad ekonomisk uppföljning. Det är en effekt av att Gaia växer. För mig blir det en Gaia-anpassad CFO-roll, vilket innebär att jag kommer jobba nära verksamheten och kundleveransen, så att jag kan vara ett aktivt stöd för mina kollegor som jobbar med själva leveransen. Detta parallellt med mer traditionellt ekonomiarbete.

HUR PÅVERKAS DE EKONOMISKA BESLUTEN AV DIGITALISERINGEN?

– Jag ser det som att arbetet inom ekonomi borde genomsyras av ett digitalt tankesätt. Digitaliseringen driver utvecklingen inom organisationer och företag framåt i allt från interna rutiner till större strategiska beslut. Utifrån den ekonomiska aspekten så krävs en balans mellan traditionell uppföljning och framåtlut, för att kunna driva affärsutvecklingen i rätt riktning.

VILKA UTMANINGAR SER DU UTIFRÅN ETT AFFÄRSUTVECKLINGSPERSPEKTIV?

– Att genomföra sin digitaliseringsresa samtidigt som man befinner sig i en tillväxtfas är en utmaning som vi delar med branschen i stort. Att utveckla nya rutiner och processer som möter tillväxtbehoven utifrån ett digitaliseringsperspektiv kräver nytänkande!

– För mig är det viktigt att vi på Gaia kan leva som vi lär och dela med oss av våra egna erfarenheter för att öka trovärdigheten gentemot våra kunder. Vi måste fortsätta leverera smarta digitaliseringslösningar externt, men också internt. Jag upplever att det på Gaia finns både vilja och ambition att jobba utifrån det tankesättet, i både stort och smått, genom hela organisationen. Jag ser fram emot att, tillsammans med alla gaianer, lyfta oss till nästa nivå.

Till toppen

Relaterat