Med rätt slags optimering driver du digital transformation

2017-11-26

Charlotte Hulterstam

Marknadschef

Digitaliseringen ger oss många nya sätt att effektivisera och optimera. Frågan är bara vad som funkar bäst? Vi säger att allt funkar bra, så länge du har kundens bästa för ögonen.

Microsoft har genomfört en rad intervjuer med 20 av ledarna hos några av Sveriges största företag. Där framkommer att det finns fyra olika fokusområden som de här ledarna anser nödvändiga att omvärdera för att lyckas med sin digitala transformation.

Hög nivå på kvalité och leveranser

Som tredje nyckelfaktor resonerar företagsledarna kring hur deras verksamheter kan optimeras. De är överens om att det finns mycket att vinna på att nyttja tillgänglig modern analys och teknik. Det yttersta syftet bör vara att undvika störningar och obehagligheter för kunderna. En avstannad produktion är förvisso ett problem i sig, men det är inget i jämförelse med att kunden får lida på grund av försenade leveranser eller försämrad kvalité, etc.

Här är en summering av deras tankar:

Med kundens bästa för ögonen

Vi på Gaia tycker att det ligger en bra poäng i det här! Ska man effektivisera sina interna processer eller funktioner med hjälp av digital teknik, så ska man hela tiden ha kundens bästa för ögonen. Det är absolut avgörande att göra sina prioriteringar så att de har störst effekt för kunden. Det kan handla om att superoptimera sin logistikkedja, bara för att kunden ska få sin produkt samma dag som hen beställde den.

Medarbetarnas idéer som drivkraft för digital transformation

Nästa blogginlägg handlar om hur företagsledarna har gjort för att omvärdera sitt ledarskap och på så sätt ökat engagemanget hos sin medarbetare. Engagerade och delaktiga medarbetare är en nödvändighet för att hålla tempot uppe i den digitala transformationen, där agilt arbetssätt och innovation är nyckeln till hitta nya, hållbara lösningar.

Till toppen

Relaterat