Medarbetarnas idéer som drivkraft för digital transformation

2018-03-07

Charlotte Hulterstam

Marknadschef

Den snabba digitala utvecklingen kräver att du och din organisation håller samma takt. Men hur ska ni lyckas med det? En viktig framgångsfaktor är de egna medarbetarna. Det är hos dem de bästa idéerna föds! Därför måste ni ha teknik och processer på plats för att fånga upp idéerna.

Microsoft har genomfört en rad intervjuer med 20 av ledarna hos några av Sveriges största företag. Där framkommer att det finns fyra olika fokusområden som de här ledarna anser nödvändiga att omvärdera för att lyckas med sin digitala transformation.

Öppen och tillåtande miljö

Som fjärde nyckelfaktor poängerar företagsledarna hur viktigt det är att öka engagemanget hos sina medarbetare. Utan personalens delaktighet, driv och specialistkunskap kommer inte de riktigt viktiga innovationerna att formuleras. Men då måste man som företagsledare erbjuda en öppen miljö med relevanta tekniska hjälpmedel för att underlätta både kommunikation och samarbete.

Här är en summering av deras tankar:

  • Skapa en kultur som stöder medarbetarna i att innovera, anpassa och förverkliga affärsmöjligheter i realtid, utan tunga hierarkiska processer.
  • Skapa en flexibel och tillåtande arbetsmiljö med öppen kommunikation, kreativitet och möjlighet till flera speaking partners för de anställda.
  • Jobba datadrivet och använd data från flera olika digitala källor. På så sätt kan du få hjälp med både internt och externt strategiskt beslutsfattande.

Uppmuntra till förändring

När vi på Gaia funderar på det här med medarbetarengagemang, drar vi samma slutsats som i förra blogginlägget. Det vill säga att när utvecklingen går så här snabbt, så gäller det att hänga med. Det gäller att driva på förändring och förbättring, utan att tappa siktet på kunden. Det samma gäller för att öka engagemanget hos medarbetarna. Skapa tillåtande miljöer som ger lust till kreativitet och nyttja de tekniska hjälpmedel som finns, men behåll fokuset på kunden. Annars går innovationerna om intet.

Utveckling är A och O

Idag har vi ett samarbete med Wide Ideas, ett företag som verkligen har förstått och utvecklat konceptet för organisationsdriven innovation. Wide Ideas säkerställer att idéerna når fram till de medarbetare som kan göra skillnad och att ledningen har tillgång till all nödvändig information för att fatta rätt beslut. Deras tjänst och framgång är ett tydligt bevis för att verksamheter har insett att utveckling är A och O för att stå sig i konkurrensen. Och att de bästa idéerna föds hos verksamhetens egna medarbetare.

Till toppen

Relaterat