Nu testkörs Östgötatrafikens uppkopplade bussar

2019-12-03

Nu rullar tiotalet testbussar med Gaia Public Transport ombord och vi passade på att kolla läget med Jesper Strandberg som är produktutvecklare på Östgötatrafiken.

 

Jesper Strandberg arbetar som produktutvecklare med fokus på information. Det handlar mycket om digitala skyltar och skärmar och trafikdata, framför allt ombord på fordon men även på hållplatser.

När vi ringer upp Jesper berättar att hans uppgift genom projektet med Gaia Public Transport är att vara den som representerar verksamheten och bevakar kundnyttan och att han lagt störst fokus på funktions- och verksamhetssidan. Han tycker att man från Östgötatrafikens sida upplevt arbetet med projektet tillsammans med Gaia väldigt positivt. 

 

Just nu testas Gaia Public Transport ombord på Östgötatrafikens bussar, hur går det?

-Vi letar inte efter nya funktioner eller flashiga visuella effekter, det vi är ute efter är att förstå och säkerställa en bra kvalitet och att allt helt enkelt fungerar bra. Testperioden har gett oss en bättre uppfattning om hur det fungerar såväl som när saker inte fungerar. Det är oerhört viktigt för oss att veta och förstå hur saker fungerar så att vi kan leverera bästa möjliga upplevelse till våra kunder.

-Många saker flyter på bra men vi har också upptäckt några detaljer som inte riktigt funkar som vi tänkt oss. Att vi upptäckt det nu ser vi positivt på. Vi har ställts inför  utmaningar med bland annat med gammal hårdvara och förare som inte riktigt gjort som vi tänkt oss. Vi arbetar vidare med förståelse och med att statistiskt analysera allting och att sätta oss in i hur alla gör och hur allting fungerar praktiskt. 

 

Hur har testperioden fungerat för förarna?

Förarna av testbussarna hos Östgötatrafiken har kommit med positiva synpunkter och konstruktiv kritik. Jesper berättar att man har engagerade förare som är involverade i testerna och att en del fordon idag åker runt med gamla skärmar som inte ser så bra ut – det ger en negativ bild men det vet vi om och vårt fokus ligger på att hitta alla fel och korrigera dem.

-Vi ger förarna information om hur de ska köra men sedan kör de inte exakt som vi har tänkt oss och vi arbetar hela tiden från vår sida med att öka förståelsen här. Vi måste sätta oss in i varför förarna gör andra val och hur vi kan underlätta praktiskt och hur vi får skyltningen att fungera i sådana situationer.

-Jag upplever att vi fått övervägande positiva reaktioner från våra förare.

 

Hårdvaran har varit en viktig del för er på Östgötatrafiken, berätta!

-Det är en utmaning att förstå och använda en annan teknik än den man är van vid. Tidigare har man haft inbyggda specialsystem i bussarna men nu kan vi använda enklare och billigare standardprodukter som tillexempel de paddor som testbussförarna fått byta till nu. 

-Det är en stor fördel att teknik och systemintelligens finns centralt men det kan vara så att det tar lite tid att lära sig hur ny teknik fungerar om man inte är van vid det tidigare. Det blir enklare och bättre för dem men det är ändå en liten omställningsperiod när de måste lära sig ny teknik.

 

När bussarna hamnar i molnet krävs det plötsligt uppkoppling, hur tänker ni kring det?

-Vi behöver ha Internetuppkoppling för att systemet ska fungera. Det är dock snarare en möjlighet än ett problem eftersom uppkopplingen är det som skapar förutsättningarna för bättre kundnytta. Däremot måste vi ta reda på hur länge en förare klarar sig utan yttre och inre skyltning och hur ett avbrott påverkar vår service. Vi är övertygade om att vi i framtiden varken vill eller kan klara oss utan uppkopplade bussar även om det finns en liten oro från bransch och förare under övergångsperioden.

 

Vad är nästa steg – hur ser ni på utvecklingsmöjligheterna?

-Vi tonar medvetet ned alla nya möjligheter med att vi går över till ett centraliserat system – det finns en mängd möjligheter för utveckling av fler funktioner och ännu större kundnytta. När systemet är centraliserat och fungerar i hela flottan kan vi börja individualisera appar och funktioner. Vi har gjort ett medvetet val att koncentrera vårt fokus på skyltning och utrop, det är det som är kärnan i vår kundupplevelse. När det är klart kan vi göra mer.

 

Vilket problem löser Gaia Public Transport för er?

-Vi är inte ensamma om att ha haft problem med kvaliteten i våra tjänster och vi har känt att vi inte kan ha funktioner som är jättebra fast inte alltid fungerar. Det har vi tyckt varit dåligt för kunden – de litar inte på tekniken och det har gjort att vi insett att vi inte kan ha en jätteflashig lösning som bara fungerar ibland. Under en längre tid har vi sett och hört att det finns brister i det system vi har idag och Gaia Public Transport löser dem. 

Gaia Public Transport Östgötatrafiken

Foto: Östgötatrafiken

Förarplattan är det som förarna uppfattar som det nya systemet

-Den kontakt som förarna har med systemet är relativt liten. Det mesta sker automatiskt men förarna har några enkla möjligheter att skylta manuellt om skyltningen visar fel eller om föraren behöver frångå ordinarie rutiner. Paddan är en bra indikator på om något lägger av och dessutom behöver förarna ett stöd för när de ska avgå från respektive hållplats. 

-Utöver det tog Gaia på eget initiativ fram en karta där man kan se exakt var bussen är, den var inte beställd av oss ursprungligen men det har visat sig vara något vi fått mycket positiva kommentarer om. Den innehåller inga nya trafikfunktioner men gör att systemet känns mer levande och aktivt och bekräftar att det fungerar, vilket skapar ett värde i sig. En karta ger stora möjligheter för utveckling som till exempel att ge föraren ett aktivt stöd för trafikledande åtgärder som en omväg på grund av en tillfälligt stängd hållplats. Vi måste absolut titta mer vad vi ska göra med den framöver.

-Vi tycker att det här är ett spännande projekt, vi är först med detta och bryter ny mark. Det är också ett projekt som stärker oss på Östgötatrafiken internt.

 

Vi på Gaia tycker att det är superspännande att arbeta med det här projektet. Är du nyfiken på att veta mer kan du läsa om testperioden med Gaia-perspektiv, om hur bussarna hamnade i molnet och om vad det är som gör Gaia Public Transport unikt.

 

Till toppen

Relaterat