Digitaliseringen berör alla

2018-09-28

Ingen undkommer snacket om digitaliseringen, att alla branscher utmanas av ny teknik och höga krav från användarna. Men varför är det så svårt, varför går det så långsamt?

Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och berör alla branscher med sina utmaningar och möjligheter. Digital teknik och datahantering är en viktig del för att hänga med i utvecklingen, men än viktigare är att hela organisationen har förståelse, engagemang och mod för att skapa lösningar som skapar fantastiska upplevelser och effektiviserar verksamheten.

Idag har vår digitala strateg Magdalena pratat om digital transformation under rubriken ”Digitaliseringen berör alla”. Det var en spännande dragning som lockade många besökare men framför allt resulterade i många diskussioner. Ämnet berör och de allra flesta kan känna igen sig i både framgångar och utmaningar. Magdalena själv säger att: ”Jag tror den största utmaningen är förändringen hos oss människor – för tekniken finns ju redan här. Vi måste bryta gamla arbetsprocesser, börja samarbeta över avdelningsgränserna, vara modigare och våga tänka nytt. Och vi måste börja göra och testa – lägga mindre tid på strategier och planer och bara göra.”

Stort tack till Dataföreningen Östra kretsen för att vi fick förtroendet att bjuda på inspiration.

 

 

Till toppen

Relaterat