Människan i digital­iseringen – Industridagen 2018

2018-02-06

Utbildning och fortbildning är en avgörande faktor för att vi i lilla Sverige ska hänga med i den globala och extremt snabba utvecklingen. Det konstaterades på Industridagen som arrangerades på Saab i Linköping.

Vi svenskar kanske tror att vi ligger långt före, sanningen är att vi är omsprungna av många länder, bland annat i Asien där Kina sticker ut som en riktig stormakt.

Det livslånga lärandet

Temat för Industridagen var ”Människan i digitaliseringen”. Detta stora event samlade många namnkunniga personer både i publiken och på scenen. Och det bjöds på både nya och välbekanta sanningar.

Men, som sagt, för att vi ska kunna hänga med i utvecklingen och verkligen dra nytta av digitaliseringen, behöver vi kunskap. Det gäller alla – från förskolenivå till fortbildning av de som redan är ute i arbetslivet. Alla behöver förstå digitalisering och se hur den kan användas.
Och faktum är att vi måste vidareutbilda oss resten av livet för att hänga med.

Allt behöver gå lite fortare varje dag

Samtidigt hänvisar alla till hur snabbt det går. Allt behöver gå lite fortare varje dag. En del hittar nycklarna till sitt försprång i AI och smart analys. Andra finner sina nycklar i hur vi organiserar och strukturerar oss. Mångfald och inkludering är en förutsättning. Det säger alla! Utvecklingen är global och vi behöver en taktik och strategi som leder oss till nya sunda samarbeten och partnerskap, över nationsgränser och traditionella sammanhang.

Hotar digitaliseringen jämställdheten?

Den största ögonöppnaren blev seminariet ”Hotar digitaliseringen jämställdheten?” Där key note speakern Pedro Sanches ställde några mycket relevanta och intressanta frågor:
– Hur kan vi undvika att lösningar och system påverkas av de inbyggda strukturer som råder i dagens samhälle? Systemen utvecklas av människor och kan ofrånkomligen var helt ”unbiased” av utvecklarens världsbild.
– Hur kan vår rådande uppfattning om morgondagens samhälle inkludera allas röster? Inte bara de som hittills har varit normgivande?
– Hur kan vi säkerställa att den data som samlas in analyseras på ett jämlikt och rättvist sätt? Idag byggs per automatik rådande maktstrukturer in i själva analysen och tolkningen av resultatet.

Spännande och viktiga frågor att ta ställning till, särskilt för ett företag som Gaia, där vi varje dag utvecklar nya system och lösningar som ska vara schyssta och fungera i framtidens samhälle.

En kombination av långsiktighet och snabbhet

Till sist… Jag tycker att det finns en spännande paradox i att alla uppmanar till att öka hastigheten, bli mer flexibla och hitta snabba, enkla lösningar – samtidigt som svaret för en framgångsrik utveckling och digitalisering verkar ligga i långsiktighet. En långsiktig och visionär strategi, som tillåter ett agilt förhållningssätt och utvecklingstempo, där har ni lösningen till morgondagens utmaningar.

Charlotte Hulterstam

Marknadschef

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig

Till toppen

Relaterat