Unik, digital lösning för vård i hemmet

2018-07-04

En unik lösning för effektivare och tryggare vård i hemmet har lanserats i Sverige. Det är en viktig del i arbetet för att hjälpa till att möta behoven hos vår alltmer åldrande befolkning. Gaia har haft glädjen att vara en aktiv del i utvecklingen av Cuviva, en trygg, uppkopplad tjänst med individen i fokus. Lösningen bygger på teknik som Gaia utvecklat för den egna plattformen Gaia Places.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar när andelen äldre ökar. För samtidigt som vi lever längre så gör vi det med fler kroniska sjukdomar än tidigare, det leder till att det samlade vårdbehovet ökar. Dessutom minskar befolkningsandelen i arbetsför ålder, vilket innebär att skattebasen minskar. För att säkerställa en fortsatt jämlik vård måste nya angreppssätt införas. E-hälsa är ett centralt område för att möta det ökade trycket och förväntningarna på hälso- och sjukvården.

I dag kan vi utföra många olika tjänster via internet. Vi går till banken digitalt, köper kläder digitalt och konsumerar media allt mer via mobila plattformar. Inom hälso- och sjukvården har digitaliseringen dock inte nått lika långt. Det finns många innovativa och forskningsintensiva initiativ och idag är flera digitala lösningar på plats. Dagens lösningar är dock väldigt smala, men på bredden är hälso- och sjukvården långt ifrån digitaliserad. Som en konsekvens görs många internationella och nationella satsningar för att driva utvecklingen av e-hälsa. Ett av dem är det EU-finansierade projektet ENSAFE som syftat till att samverka kring och stötta utvecklingen av smarta digitala tjänster som ger äldre personer ökad medvetenhet och kontroll över sin hälsa och sitt välbefinnande i hemmet.

EFFEKTIV VÅRD

Med en ökad äldre befolkning, som lever med fler kroniska sjukdomar, måste dagens vård effektiviseras. En viktig lösning är att större del av vården sköts utanför sjukhusen. Genom att nyttja ny teknik och internet har vi stor potential att utveckla uppkopplade produkter och tjänster som stödjer effektivare och individanpassad vård i hemmet.

UNIK LÖSNING FÖR VÅRD I HEMMET

Cuviva är en unik lösning där digitala hälso- och hushållstjänster samlas i en personanpassad, uppkopplad tjänst. I dagarna introduceras Cuvivas tjänst bredare för att kunna erbjuda fler äldre en effektivare och tryggare vård i hemmet.

Patienten förses med en surfplatta för att kommunicera med vård- och omsorgsgivare, få till sig information om sitt tillstånd, få påminnelser med mera. Patienten kan göra självskattningar eller ha virtuella läkarbesök för att kontinuerligt följa sitt hälsotillstånd. Det går även att integrera olika sensorer så som våg eller blodtrycksmanschett.

Även patientens anhöriga kan få information skickad till sig och kommunicera via plattan.

Tack vare Cuviva ökar patientens självständighet och trygghet, och hälso- och sjukvården kan bättre planera för när en patient behöver träffa sin vårdgivare eller ej.

Cuvivas lösning är ett exempel på hur avancerad digital teknik inom ett område kan göra en enorm skillnad när det appliceras inom ett annat område. Den grundteknologi som från början utvecklades för Gaias plattform Gaia Places används nu, och utvecklas vidare, i Cuviva.

INTERNATIONELLT SAMARBETE FÖR ÖKAD LIVSKVALITÉ HOS ÄLDRE

Det krävs förändrade strategier och metoder för att samhället och vården ska kunna möta de framtida behoven, både hos de äldre men även deras nära och kära. Det var grunden till det EU-finansierade samarbetsprojektet ENSAFE.

Under tre år har tio organisationer från fyra länder samverkat med målet att utveckla tjänster för att förebygga och tidigt kunna diagnostisera sjukdomar hos en åldrande befolkning.
Redan tidigt under ENSAFE-projektet stod det klart att en viktig komponent i projektet saknades, nämligen en plattform för kommunikation med individen. En lösning för denna funktionalitet togs fram genom tjänsten Cuviva.

Under våren avslutades ENSAFE som resulterat i en plattform för att samla och analysera data kring äldres hälsa och välmående. Cuviva är en av de centrala lösningar som ENSAFE-projektet lyfter fram för att möta framtidens behov.

Gaia har haft en central roll i kravställande, utveckling och test av plattformen i verklig miljö.

FÖR MER INFORMATION

Kontakt:
Johan Lindén, VD Gaia
010 331 99 66

Fredrik Knutsson, Affärsområdeschef Digitala affärer, Gaia
010 331 99 43

ENSAFE: ensafe-aal.eu

Cuviva: cuviva.com

 

Magdalena Green

Digital strateg

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig

Till toppen

Relaterat