Passagerarens upplevelse blir bättre med AI

2020-11-11

Med Gaia Public Transport öppnas nya möjligheter för framtiden. En som ser potentialen är Albert Gunnarsson på Östgötatrafiken, som idag använder realtidssystemet i sitt arbete och säger att det är en viktig pusselbit i framtidens kollektivtrafik som bygger på AI.

 

Albert Gunnarsson är systemintegratör på Östgötatrafiken och berättar att delar av kollektivtrafiken inte har förändrats i samma takt som resten av världen när det kommer till uppkopplad teknik. I och med Östgötatrafikens driftsättning av nya bussar med nya system – bland annat Gaia Public Transport – ser han att många dörrar öppnas.

Jag ser mängder av möjligheter och helt nya insikter tack vare våra nya uppkopplade bussar. Med hjälp av de nya systemen som nu är på plats kan vi lätt införa nya önskvärda funktioner, dra nytta av insamlade data och jobba med mer långsiktiga målsättningar. Vi kan nu sprida information om störningar och införa funktioner som nyttjar data från passagerarräknare, vilket jag tror kan vara nästa steg i att förbättra passagerarupplevelsen under resan, säger Albert.

Nya möjligheter inom kollektivtrafiken

Albert ser de uppkopplade bussarna som det första steget mot en kollektivtrafik som bygger på AI och Machine Learning. Det öppnar upp för större strategiska möjligheter och helt nya användningsområden.

­– Vi har nu helt nya lösningar på våra bussar, som jag inte sett hos någon annan tidigare. När vi granskade marknaden inför uppdateringen av vår kollektivtrafik, fanns det inga andra system som går så djupt ned i informationsflödena och samlar så mycket data som vi gör nu. Vi får mängder av realtidsinformation och lagrar precis allt som händer i systemen under varje resa, vilket vi kan använda i hela vår supportprocess!

Trots nya bättre system är kollektivtrafiken inte felfri och Albert berättar om utmaningen i att ytterligare förbättra Östgötatrafikens förebyggande supportarbete. Genom att automatisera felsökningen och lära systemet vilka fel som är prioriterade kan vi höja kvaliteten på informationen och effektiviteten i supportorganisationen.

Mycket data ger många insikter

De stora mängderna insamlade data gav tidigt effekter på funktionerna i Gaia Public Transport. Fredrik Knutson, tekniskt ansvarig på Gaia, berättar att AI användes redan under utvecklingsarbetet för att optimera utrop och skyltning ombord på bussar.

– Det kan verka enkelt att avgöra när ett utrop på en buss ska ske, men vi insåg snabbt att det inte bara är positionen som avgör. Bussens hastighet påverkas av trafikintensitet och trafikflöde och det får i sin tur stor påverkan på utropen, ibland kan det ta flera minuter att åka hundra meter. AI-algoritmerna tar hänsyn till sådana faktorer och ger en intelligent återkoppling direkt till passagerarna.

Fredrik berättar också att informationen som genereras i systemet, flera gigabyte per dag, används för att visualisera trafikflödena i Linköping och Norrköping. Det hjälper de personer som planerar rutter och trafikscheman. Genom analyser kan vi förutsäga vad som kommer hända i framtiden och även ge rekommendationer för optimering, samt planera för en framtida autonom hantering av fordon. Vi kan även ta hjälp av Machine Learning för att lära systemet att ta hänsyn till tillfälliga hinder för ytterligare precision i prognoserna och bättre återkoppling till passagerarna.

gaia public transport

En av funktionerna i Gaia Public Transport visualiserar framkomligheten i trafiken och ger många nya insikter. 

 

Gaia Public Transport är en lösning för realtidsbaserad passagerarinformation och trafikövervakning, som binder ihop informationsflödet inom kollektivtrafiken. Systemet innehåller funktioner för skyltning, utrop och förarstöd på fordon, samt en backoffice-lösning för trafikövervakning och device management. Genom att logiken är centraliserad i en molnplattform kan vi övervaka trafiken och lagra information på ett effektivt sätt. Systemet är utvecklat för att vara anpassningsbart och lätt att kombinera med andra system. Dessutom är det skalbart och går att uppdatera med de funktioner som behövs inom kollektivtrafiken, nu och i framtiden, för att förbättra passagerarnas reseupplevelse.

 

Till toppen

Relaterat