Produkt- och tjänsteutveckling som driver digital transformation

2017-11-25

Charlotte Hulterstam

Marknadschef

Den digitala transformation driver på en snabb utveckling. Det gäller att hitta sin konkurrenssäkra plats, antingen genom att addera ett digitalt skal till sin traditionella tjänst eller produkt. Eller genom att vara tillräckligt modig för att hitta en ny affärsmodell. Spelar ingen roll vilket, bara du gör något!

Microsoft har genomfört en rad intervjuer med 20 av ledarna hos några av Sveriges största företag. Där framkommer att det finns fyra olika fokusområden som de här ledarna anser nödvändiga att omvärdera för att lyckas med sin digitala transformation.

Modet att hitta nya affärsmodeller

Som andra nyckelfaktor nämner företagsledarna vikten av att driva på sin produkt- och tjänsteutveckling. De ser att de behöver hitta en potential till vidareutveckling hos sina befintliga produkter och/eller tjänster. Men de betonar även vikten av att finna modet och styrkan att hitta nya affärsmodeller för att kunna tillfredsställa en förändrad efterfrågan.

Här är en summering av deras tankar:

I Gaias egen värld

När vi på Gaia hör det här, är det enkelt att relatera till vår egen värld – konsultvärlden. Vi ser att även konsultbranschen blir utsatt för helt ny konkurrens i och med utvecklingen av snabba och enkla produkter och tjänster. Ta till exempel alla molntjänster. De är busenkla att köra igång och saknar dessutom investeringströskel. Bra exempel är Hubspot, Office365, Flixbus och Fortnox. För oss som utvecklar och bygger egna lösningar är det här en utmaning som hittills har inneburit att vi också har börjat erbjuda tjänster.

Att nyttja utvecklingen till sin egen fördel

Ett annat exempel från just IT-världen är Microsoft. Microsoft har på 5-6 år gått från att vara ett licenssäljande bolag till att bli en molnleverantör. Trots att de hade en mycket god affär i Office-produkterna, var de tvungna att hitta ett nytt erbjudande för det. Idag är de en av världens största leverantörer av både programvara som tjänst och av molnplattformer. Den snabba tekniska utvecklingen vände upp och ner på deras affärsmodell. Ändå lyckades de vända det till sin fördel. Hade de fortsatt i sina gamla hjulspår hade de troligtvis varit uträknade vid det här läget.

Med rätt slags optimering driver du digital transformation

Nästa blogginlägg handlar om hur företagsledarna har gjort för att tänka om när det gäller optimeringen av deras verksamhet. En nödvändighet med tanke på att dagens digitaliserade kunder är ytterst illojala och enkelt kan byta leverantör om de är missnöjda med leveranstider, kvalité eller eller returhantering.

Till toppen

Relaterat