gaia-header4(mindreformat)

Så jobbar vi

Världen är full av olösta problem. Med vår samlade kompetens och erfarenhet har vi verktyg för att hantera många av problemen. Men för att nå fram till själva lösningen krävs det full koll på användaren. Det är användaren som genom sina handlingar, tolkningar, interaktioner och känslor är länken för att nå hela vägen fram. Därför är användaren och människan av stor vikt för oss. Utan användare - ingen lösning!

Vi jobbar med UX

UX står för user experience, användarupplevelsen, och är en benämning på intrycket och känslorna som en digital lösning ger. Det handlar både om hur det fungerar och hur det ser ut. Och självklart vill vi att upplevelsen ska vara bra. Vi har utvecklat metoder och processer för att uppnå just det och UX löper som en röd tråd genom hela vårt arbete. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att förstå användaren för att skapa en tjänst som tillgodoser behov, är lättförståelig, fyller en viktig funktion - och dessutom är snygg!

Vår teknik

Teknikutvecklingen är en förutsättning för digitaliseringen. Att förstå, värdera och anamma ny teknik är en av våra grundstenar. Just nu fokuserar vi på Big data som ger möjlighet att samla in, analysera och förstå enormt stora mängder digital information. I kombination med till exempel IoT, Internet of Things, kan det ge svaren på dolda köpbeteenden men även visualisera tidigare okända trender. Vi har genom åren bevisat vår förmåga att välja rätt teknik och använda den med fokus på både användar- och affärsnytta.