Tekniken som underlättar resenärens vardag

2020-12-03

Att resa kollektivt handlar för många om att ta sig från en punkt till en annan så smidigt som möjligt, men i takt med att världen blir allt mer uppkopplad förändras även förväntningarna och kraven på kollektivtrafiken.

 

Allt fler använder mobilen som ett hjälpmedel i sin vardag och det blir tydligare hur viktigt det är att informationen som visas där är uppdaterad och korrekt. Det var en av aspekterna som var extra viktiga vid utvecklingen av Gaia Public Transport – ett passagerarinformationssystem som knyter ihop informationsflödet inom kollektivtrafiken. Det visade sig att fordon tidigare ofta skyltade fel och att information skiljde sig mellan enheter, vilket påverkade passagerarupplevelsen i stor grad. Björn Götestrand, Head of Innovation på Gaia, menar att det är bättre att ingen information visas än att den är felaktig.

Nu gör vi det möjligt med en mer pricksäker skyltning. Genom det nya mjukvarusystemet vi utvecklat, vet vi var felen ligger och kan välja att systemet ska ta bort informationen om den inte stämmer. Därmed kan vi hantera fel på ett bättre sätt och aktivt lära systemet hur det ska hantera framtida felaktigheter. En annan funktion som aktivt används idag är att fordon kan skylta om vad som ska hända snart, som vilken linje det snart ska byta till, vilket skapar mindre förvirring för resenärerna på hållplatsen, säger Björn.

En kollektivtrafik som är till för alla

Det är inte bara den korrekta informationen i systemet och på skyltarna som kan förbättra passagerarupplevelsen, utan även ny funktionalitet. På samma sätt som det går att förstå om en buss kommit fram till en hållplats och hur trafikläget ser ut, går det att applicera samma tekniska lösningar på andra områden. Ett stort projekt vi jobbar med just nu är Digital ledsagning – ett Vinnova-finansierat projekt inom digitala hjälpmedel där vi samarbetar med LiU, RISE, Östgötatrafiken, Synskadades riksförbund (SRF) och VTI.

 

Björn förklarar:

I projektet hjälper vi synskadade att förstå vilken buss de faktiskt ska gå på och vilka bussar de ska undvika för att inte hamna fel. Dessutom kan vi med hjälp av ljudindikationer hjälpa personer att veta från vilket håll olika fordon kommer åkandes. Det är riktigt roligt att få jobba med teknik som faktiskt kan underlätta andra människors vardag!

Denna typ av teknik kan även användas för mer att ge mer kundspecifik information under resor där personer får egna personliga utrop, information om en favoritmarkerad resa och störningsinformation om vad som påverkar ett visst fordon. Dessutom kan en person resa utan att trycka på en stoppknapp i bussen, genom att använda mobilen till det istället. Funktionaliteten blir allt viktigare för att kunna tillgodose resenärernas behov och Gaia Public Transport gör oss redo med de funktioner och tjänster som efterfrågas inom kollektivtrafiken, nu och i framtiden.

 

Gaia Public Transport är en lösning för realtidsbaserad passagerarinformation och trafikövervakning, som binder ihop informationsflödet inom kollektivtrafiken. Systemet innehåller funktioner för skyltning, utrop och förarstöd på fordon, samt en backoffice-lösning för trafikövervakning och device management. Genom att logiken är centraliserad i en molnplattform kan vi övervaka trafiken och lagra information på ett effektivt sätt. Systemet är utvecklat för att vara anpassningsbart och lätt att kombinera med andra system. Dessutom är det skalbart och går att uppdatera med de funktioner som behövs inom kollektivtrafiken, för att förbättra passagerarnas reseupplevelse.

 

Till toppen

Relaterat