GDPR - the easy way

EasyGDPR är ett snabbt, enkelt och prisvärt sätt att uppfylla de nya GDPR-kraven. Tjänsten är till för dig som på ett smidigt sätt vill hantera de dagliga göromålen kopplade till GDPR, det vill säga ärendehantering och samtycke.

Viktigaste fördelarna

Enklare vardag

EasyGDPR är till för dig som vill ha enklare hantering av dagliga GDPR-göromål.

Snabbt och smidigt

Med det webbaserade gränssnittet kan du enkelt inhämta samtycke och hantera ärenden.

Signera med BankID

EasyGDPR tillåter identifiering via BankID.

Enkel administration

Tidsstämplad lagring och enkel redigering av t ex samtyckestexter.

GDPR – nya rutiner och policys

I maj 2018 träder GDPR i kraft. Den nya dataskyddsförordningen innebär att många företag behöver ändra på sina rutiner och policys kring personuppgiftshantering.

EasyGDPR

Vi har tagit fram en tjänst som vi kallar för Easy GDPR. Tjänsten innehåller två viktiga delar som hjälper personuppgiftsansvarige uppfylla de nya krav som GDPR ställer:

  • Ärendehantering för personuppgiftsärenden
  • Hantering och lagring av samtycke

Tjänsten är framtagen för dig som på ett enkelt och smidigt sätt vill hantera de dagliga göromålen kopplade till personuppgiftshantering efter det att GDPR har börjat gälla.

Ärendehantering

Registrerade personer har rätt att:

  • Begära ut sina uppgifter
  • Få sin uppgifter rättade
  • Få sina uppgifter raderade

EasyGDPR erbjuder ett webbaserat gränssnitt i vilket en registrerad person först identifierar sig och sedan kan skapa ett ärende för att genomföra någon av punkterna ovan. Det webbaserade gränssnittet har ”white label” och kan integreras i personuppgiftsansvariges vanliga hemsida. Personuppgiftsansvarige kan antingen hantera ärenden genom det webbaserade gränssnittet eller integrera bakomliggande system genom EasyGDPR’s API.

Identifiering kan ske antingen via BankID eller genom bekräftelsemejl, beroende på val av nivå för identifiering.

Samtycke

Efter inträdandet av GDPR blir det ännu viktigare att hantera samtycke från registrerade personer. Med hantering avses bland annat:

  • Redigering av samtyckestext
  • Presentation av samtyckestext för registrerade personer
  • Signering eller enkelt godkännande av samtyckestext av registrerade personer
  • Lagring av samtycke
  • Förnyelse av samtycke

EasyGDPR erbjuder ett webbaserat gränssnitt i vilket samtyckestext kan redigeras av en personuppgiftsansvarige. I en samtyckes-webbsida presenteras texten för en registrerad person. Webbsidan kan enkelt länkas till, antingen från ett mejl eller från personuppgiftansvariges ordinarie webb. Den registrerade personen lämnar sitt samtycke genom att signera texten med BankID eller genom att kryssa i ett godkännande beroende på nivå som har valts för identifiering. Samtycket lagras av EasyGDPR och kan utläsas/presenteras vid behov, till exempel vid revision. Varje samtycke tidsstämplas så att en automatisk påminnelse om förnyelse kan skickas till personuppgiftansvarige eller den registrerade personen vid behov.

Intresserad?

Låter det här intressant? Vill du också hitta ett enkelt och smidigt sätt att hantera GDPR som inte kväver en massa extra arbete och handpåläggning? Välkommen att höra av dig till Fredrik Knutson på 010 331 99 43 eller fredrik.knutson@gaia.se

Fredrik Knutson

Affärsområdeschef Digitala affärer

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig

Fler tjänster