Hantera avtal med BankID

Enklare och effektivare med Bankid

Enklare och effektivare tack vare BankID. Tillsammans med Returpack har vi integrerat BankID mot deras pantsystemsystem. Numera kan alla anslutna butiker enkelt signera sina avtal digitalt. 

utmaning

 

Returpack har 3 000 butiker med pantautomater anslutna till sitt retursystem. En viktig komponent i pantsystemet är att hantera ersättningar till butikerna som tar emot pant. Det blir mellan 30 och 50 miljoner kronor som betalas ut i ersättning – varje vecka. Med start i september 2017 valde Returpack att reglera samarbetet med dessa butiker genom ett formellt avtal. Först förbereddes en process där avtalen skulle ha skickats per post och signerats på papper – en process som skulle ha krävt mycket tid och administration. Därför beslutade Returpack sig istället för att rationalisera, förenkla och digitalisera sin process.

 

uppdrag

 

I sitt uppdrag till Gaia specificerade Returpack ett önskemål om en funktion som gjorde det möjligt att skicka ut butiksavtal per mail, plus en funktion för butikernas firmatecknare att signera med BankID. I linje med Returpacks affärsystem ”Pandum” ville man att den största delen av informationshanteringen skulle vara automatiserad och lättöverskådlig. Det skulle i sin tur generera i färre manuella ingrepp och därmed färre felhanteringar. Samtidigt som Returpack skulle kunna fokusera på att hantera undantag och avvikelser.

lösning

 

När Gaia fick uppdraget började vi med att undersöka möjligheterna för att göra en integration mot BankID såväl som Bolagsverket. Efter att integrationsmöjligheterna hade bekräftats utvecklade vi en integration mot BankIDs API. Vi gjorde även en integration mot Bolagsverkets API för att kunna kontrollera att undertecknande personer verkligen var firmatecknare.

Resultat

 

Idag kan alla butiker som är anslutna till Returpacks pantsystem skriva under sina kontrakt digitalt med hjälp av BankID. För Returpacks del ger det en snabb och intuitiv hantering av avtalssignering, mindre administration och bättre möjlighet till uppföljning.

Med den nya funktionen kan Returpack numera enkelt markera de butiker som saknar avtal i en listöversikt. Dessa butiker erhåller ett mail med information och en länk till webbsidan med aktuellt avtal och ges även möjlighet till signering via BankID. För de butiker som inte har BankID, finns möjligheten att skriva ut avtalet och skicka det signerade avtalet per post.

I den nya funktionen finns en automatisk hantering av påminnelser, vilket innebär att det först går ut ett automatgenererat påminnelsemail till de butiker som inte signerat sina avtal. I nästa steg skapas ett separat ärende i systemet. Då kan handläggaren välja att hantera det som ett ärende för signering på papper, eller söka alternativa mailadresser.

Fredrik Knutson

Affärsområdeschef Digitala affärer

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig