BI-plattform för Kriminalvården

Kriminalvården arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare genom att minska återfall i brott. Vi hjälpte Kriminalvården med att ta fram en strategisk och teknisk BI-plattform med fokus på användarupplevelse och lättrörlighet.

UTMANING

Kriminalvården strävar mot att bli en modernare myndighet med en mer enhetlig ledning och styrning. I samband med det sattes grunden för en ny styr- och uppföljningsmodell, som i sin tur krävde ett nytt systemstöd i form av en organisationsövergripande BI-plattform.

LÖSNING

Gaia fick förtroendet att ta fram en rekommenderad strategi, förvaltningsorganisation och teknisk plattform för hela myndighetens hantering av uppföljning och beslutsstöd. Resultatet blev Kriminalvårdens uppföljnings- och beslutsstödsplattform (KUB) – en skalbar strategisk och teknisk BI-plattform med fokus på användarupplevelse och lättrörlighet. Plattformen består av visuell analys och rapporter, analysmodell, datalager och ETL-ramverk.

RESULTAT

Gaias rekommendationer mottogs väl och sedan hösten 2014 driver vi ett utvecklingsprojekt med team-medlemmar från både Kriminalvården och Gaia. KUB är idag ett mycket omtyckt verktyg för Kriminalvårdens samtliga chefer att följa upp ekonomi, personal och verksamhet på alla organisatoriska nivåer.

TEKNIK

Strategin innehöll bland annat nyttovärdering, riskanalys och handlingsplan på kort och lång sikt med tillhörande budget. Förvaltningsorganisationen formades efter förvaltningsstyrningsmodellen pm3 samt med BICC-specifika drag. Valet av den tekniska plattformen föll på Microsoft BI med SQL Server, SharePoint och Excel. Den tekniska lösningen är uppbyggd med ett ramverk för autogenerering av ETL-flöden utifrån metadata, med hjälp av Biml Script i verktyget Mist.

Hans Ekström

Affärsområdeschef Digitala insikter

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig