BI-plattform till Gudrun Sjödén

Gudrun Sjödén tillverkar färgstarka kläder och hemtextilier med grund i ett nordiskt formspråk. De säljer idag sina kollektioner i butik, katalog och via webbshop och har kunder i Norden, centrala Europa, USA och i Storbritannien. Gaia har tagit fram ett nytt inköpssystem, kallat Fashion FX som kan hantera hela inköpsorganisationen.

UTMANING

Gaia fick i uppdrag att ta fram ett inköpsstöd till butiken. För Gudrun Sjödén är det viktigt med ett system som kan ge en tydlig visuell överblick över kollektionerna och att de blir tillgängliga för sina kunder oavsett om du handlar i butik eller via webb-handel.

LÖSNING

Det Gaia gjorde var att bygga ett system som vi kallar Fashion FX. Fashion FX hanterar hela inköpsorganisationen, från planering och budgetering till orderläggning hos leverantör. Systemet anpassar sig till den pågående utvecklingen vilket Gudrun Sjödén efterfrågade, detta så att de har möjlighet att anpassa sig till det rådande läget på marknaden. Vi uppdaterar Fashion FX med ett par releaser per år, baserat på det behov som finns.

RESULTAT

Med hjälp av Fashion FX har Gudrun Sjödéns inköpsarbete förenklats och systemet stödjer hela inköpsprocessen, från kreativ tanke om inköp till färdiga produkter och faktisk order. Det ger en överskådlig bild av ekonomin och en visualisering av sortimentet.

TEKNIK

Strategin innehöll bland annat nyttovärdering, riskanalys och handlingsplan på kort och lång sikt med tillhörande budget. Förvaltningsorganisationen formades efter förvaltningsstyrningsmodellen pm3 samt med BICC-specifika drag. Valet av den tekniska plattformen föll på Microsoft BI med SQL Server, SharePoint och Excel. Den tekniska lösningen är uppbyggd med ett ramverk för autogenerering av ETL-flöden utifrån metadata, med hjälp av Biml Script i verktyget Mist.

Hans Ekström

Affärsområdeschef Digitala insikter

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig