BI-plattform till Plantagen

Plantagen grundades i Norge 1986 och har på knappt 25 år utvecklats till ett växtkraftigt och framgångsrikt bolag. Plantagen är idag Nordens största trädgårdskedja, med 42 butiker i Sverige, 54 i Norge och 10 i Finland. Plantagens affärsidé är att erbjuda inspiration i kombination med ett brett sortiment av allt som behövs till trädgården, och lite till. Plantagen vände sig till Gaia eftersom de saknade möjlighet att kunna följa upp och bevaka sin verksamhet på koncernnivå.

Utmaning

Plantagen saknade möjlighet att kunna följa upp och bevaka sin verksamhet på koncernnivå. De olika länderna använde skilda system vilket komplicerade möjligheten att få en helhetsbild. Periodiciteten på uppföljningen låg på en månadsnivå, vilket gjorde det omöjligt att kunna agera proaktivt.

Lösning

Gaia anlitades för att skapa en ny plattform för analys, statistik och uppföljning. Uppdraget har bedrivits i olika projekt med agila utvecklingsteam från Gaia. Gaia har varit lösningsansvarig och levererat både projektledning och utveckling. Gaias uppdrag har även innefattat utveckling av ett verktyg för Plantagens försäljningsbudgetering i Sverige, Norge och Finland. I vårt uppdrag ingick att, med våra smarta lösningar, förenkla den annars extremt tidskrävande uppgiften att planera försäljningsvolymerna för produkter och butiker. Lösning är byggd för att utnyttja och utöka funktionerna i Plantagens datalager, för att stödja budgeteringsprocessen så flexibelt som möjligt.

Resultat

Idag kan Plantagen sammanställa information från fyra olika system inom områdena försäljning, inköp och lager. Avancerade analyser för att finna flaskhalsar och utstickare i försäljningen möjliggör snabba åtgärder och aktiviteter för att öka försäljning och lageromsättning. Lösningen underlättar också processen med att genomföra en sammanhållen försäljningsbudgetering i samtliga länder. Förutom att Plantagens arbete med försäljningsbudgetering har blivit kraftigt förenklat har de fått en mycket hög kvalitet i sina siffror. Det är numera enkelt att göra förändringar, simuleringar och att nyttja Excels styrkor utan att bli lidande av dess svagheter.

Teknik

BI-lösningen har innefattat dataövering (ETL), design och implementation av datalager, kuber för analys, framtagande av standardrapporter, spridning av rapporter, kompetensutveckling för analysarbete samt installation och driftsättning av lösningen. Budgetlösningen använder Microsoft Excel som gränssnitt för att göra avancerade kalkyler men sparar all information i en databas. På det sättet utnyttjas styrkan i Excel utan att riskera att det finns flera versioner av siffrorna eller att kalkylerna ändras av användarna. Den tekniska plattformen är baserad på Microsoft SQL Server med Analysis Services, Reporting Services och Integration Services. Publicering av rapporter görs med Microsoft Office SharePoint. Analys och budgetkalkylering sker idag med Microsoft Excel som användargränssnitt.

Hans Ekström

Affärsområdeschef Digitala insikter

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig