Hololens-applikationen
gjorde succé i E.ONs mässmonter

Vi på Gaia fick i uppdrag av E.ON att hjälpa dem med lanseringen av deras smarta energisystem ectogridTM på den internationella energimässan eWorld i Tyskland i februari 2018. E.ON ville hitta ett kraftfullt och coolt sätt att presentera ectogridTM, som skulle ge dem tillfälle att prata med monterbesökare. Själva känslan och upplevelsen var viktigare än exakta detaljer om systemet. Målet var att nå ut till såväl potentiella kunder som andra delar av E.ON för att bygga fler ambassadörer.

Idén

Vi började med workshop för att ringa in behovet, och landade i en idé om en interaktiv 3D-visualisering. Eftersom tiden till mässan var knapp, valde vi att satsa på ett koncept som kunde vidareutvecklas i flera steg. Steg ett blev en 3D-visualisering för HoloLens som vi utvecklar i Unity.

Att jobba med bild och rörligt innehåll är mycket effektivt, framförallt när du vill förklara komplexa sammanhang, som just energisystem. Dessutom är bilder och film bra när du vill förmedla emotionella budskap. Att skapa en 3D-visualisering gör det möjligt att kombinera just dessa tekniker och skapa en berättande upplevelse som är enkelt att ta till sig.

 

 

Tekniken

Genom att använda oss av HoloLens, där besökaren får sätta på sig ett par HoloLensglasögon får vi besökarens fulla uppmärksamhet samtidigt som den nya tekniken väcker nyfikenhet och skapar engagemang. Med gester och rörelser kan besökare interagera med visualiseringen och få information presenterad. HoloLens är så kallade Mixed Reality-glasögon, där användaren ser fysiska och digitala objekt samtidigt.

Här kan du läsa mer om våra tankar kring HoloLens och vilka möjligheter som finns.

3D-produktionen är framtagen så att den enkelt ska gå att implementera i utvecklingsverktyget Unity. Med Unity som grund kan vi enkelt publicera applikationer för både HoloLens och Microsoft Surface, eller ta visualiseringen vidare till en webbanpassad presentation.

Resultatet

På fem veckor tog vi fram en första version av visualiseringen av ectogridTMi form av en HoloLensapplikation som visar en 3D-visualisering av Medicon Village Science Park. Visualiseringen visar vad som händer när man kopplar på ectogridTMi form av minskad energiförbrukning samt ett par filmer som förklarar mer om konceptet.

Med HoloLensglasögonen fångade vi besökarens fulla uppmärksamhet samtidigt som den nya tekniken väckte nyfikenhet och skapade engagemang. ”Vi hade den coolaste stationen i E.ON-montern, kanske till och med på hela mässan” säger Fredrik Rosenqvist, Director of Business Innovation på E.ON Innovation Nordic.

 

 

HoloLensapplikationen gjorde alltså succé i E.ONs monter och gav många tillfällen att prata med besökare om ectogridTM.

Nu väntar nästa steg där vi bland annat ska vidareutveckla HoloLensapplikationen för att ytterligare öka användarupplevelsen men också ta fram en webbapplikation som gör att E.ON kan nå ut till fler med visualiseringen. 

 

 

ectogridTMär ett nytt smart energisystem från E.ON, som bidrar till minskad energiförbrukning, minskad klimatpåverkan och minskade kostnader. Det gör ectogridTMgenom en kombination av AI, energilagring och effektivt nyttjande av el för att planera, köra och anpassa systemet. Ett helt nytt sätt att nyttja energi, helt enkelt.

 Läs mer på: www.ectogrid.com

Björn Götestrand

Head of Innovation

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig