Göta kanal går in i en digital era

Nu ska Göta Kanals slussar få fler semesterminnen att frodas. Den nya digitala destinationsguiden ska locka och roa båtburna besökare såväl som gäster till fots, cykel eller bil.
Drivkrafterna bakom Göta kanals nya digitala destionationsguide

Utmaning

Den digitala transformationen gör sig kännbar i allt fler branscher. Med snart 200 år på nacken är Göta Kanal en välbesökt turistattraktion med en unik historia, men den digitala tekniken öppnar nu upp för att tillgängliggöra utbudet för en ännu större publik. Göta kanalbolaget har därför valt att satsat på projektet “Slussa digitalt”.

 

Uppdrag

Kanalen sträcker sig genom sju olika kommuner i två regioner, men Göta kanal är trots det en sammanhållen destination och projektet “Slussa digitalt” innebär bland annat att Göta Kanalbolaget, tillsammans med oss på Gaia, arbetar fram en ny digital destinationsguide.

Guiden är tänkt att ge en samlad bild av hela utbudet av turbåtar, boenden, cykel- och kayakuthyrning, kiosköppettider, restaurangmenyer och mycket annat i anslutning till Göta Kanal, utifrån den position du som besökare befinner dig på.

All information finns visuellt utplacerad i en digital karta. Vi vill tillsammans göra det enklare för kanalens tre miljoner besökare att skräddarsy de 19 mil upplevelser som Göta Kanal har att erbjuda.

Lösning

Den nya guiden gör det möjligt för kanalens partner och näringsidkare att dela med sig av sin mest aktuella och attraktiva information. Lika enkelt är det för besökaren att välja exakt vilken information hen vill ta del av. Destinationsguiden finns både som webbplats och app, med ett starkt stöd av tydliga ikoner, visuella kartor och realtidsuppdaterad information.

 

Betaversion lanserad

En första betaversion av destinationsguiden lanseras den 27 april, och Göta Kanalbolagen hoppas att besökare, trafikanter, intressenter och partners vill bidra och utveckla guiden under resans gång. Innan sommaren kommer ytterligare en release att genomföras, så att säsongens besökare får uppleva en optimerad version av den guide som redan idag finns tillgänglig på länk och i app store/Google Play.

Vidareutvecklingar av guiden kommer ske kontinuerlig och Göta kanalbolaget ser stor potential i att, under kommande steg, koppla samman den digitala upplevelsen med den fysiska ännu mer.

Björn Götestrand

Head of Innovation

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig