Henrik Stenson

Med målet att sätta Henrik Stenson Eyewear på kartan

Få idrottare är så förknippade med sina glasögon som det svenska golfproffset Henrik Stenson. Hösten 2017 lanserade han sitt eget glasögonmärke, Henrik Stenson Eyewear, bestående av tre kollektioner; Performance, Street och Optical. Vi på Gaia fick uppdraget att hantera det digitala kommunikations- och marknadsarbetet under 2018. 


Utmaning

Henrik Stenson Eyewear har tagit fram glasögon med stort fokus på funktion, kvalitet och klassisk design. Det strategiska arbetet handlar om att, genom digital kommunikation och marknadsföring, skapa internationellt intresse för varumärket och öka medvetenhet kring vikten av att skydda sina ögon. Utmaningen ligger i att få fler golfare att spela i solglasögon men även att skapa intresse för varumärket även utanför golfvärlden.

Tack vare Gaias breda digitala kompetens med strategi, webbutveckling, contentarbete, foto och film har vi kunnat agera helhetsleverantör för Henriks Stenson Eyewears digitala närvaro. Vi hanterar även driften av hemsidan, i Microsofts globala molnplattform Microsoft Azure.

 

Uppdrag

Inledningsvis arbetade vi fram en kommunikations- och marknadsstrategi med digitalt fokus. Strategin beskriver syfte, målgrupper, köpresan, kanal- och innehållsstrategier. När strategin och planerna var satta kom Gaia att bli leverantör för att driva satsningarna i de sociala kanalerna och på webbplatsen.


Att driva den digitala närvaron har inneburit att producera löpande innehåll i sociala kanaler, skapa kampanjer och annonser samt driva webbplatsen med sin e-handel.

Lösning 

Innehållsarbetet har fokuserats kring de kanaler där vi sett att kundens prioriterade målgrupper har störst närvaro, vilket i detta fall har varit Facebook, Instagram och Twitter. Vi har skapat innehåll i form av foto, film, illustrationer och texter. Vi tar även fram annonser och sponsrar upp inlägg. Vi följer kontinuerligt upp den digitala närvaron för att analysera och optimera insatserna.


Utöver det löpande innehållet skapar vi även kampanjer, ofta i samband med större golftävlingar. Gaia ansvarar även för henrikstensoneyewear.com utveckling, drift och support. Webbplatsen innehåller e-handel och lösningar med särskild åtkomst för återförsäljare och media.


 

Resultat

Under 2018 har vi sett en stadig ökning av engagemanget i kundens sociala kanaler och även ökad försäljning i webbshoppen. Vi ser även tydliga pikar i intresse i samband med de olika kampanjerna. Ett exmepel på detta är kampanjen för golftävlingen US Master, som genomfördes under våren. Henrik Stenson Eyewear tog då fram en begränsad upplaga av en specialdesignad båge som tävlades ut. En kampanjsida på webben togs fram och marknadsföringen drevs i de sociala kanalerna. Närmare 250 personer deltog i tävlingen, webbtrafiken ökade med över 500 %, de fick 300 nya följare på Instagram och inläggsinteraktionen på Facebook gick upp med närmare 4 000 %.

Läs mer på: www.henrikstensoneyewear.com

Magdalena Green

Digital strateg

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig

Relaterat