IT-systemet Pandum

Returpack är ansvariga för Sveriges största pantsystem av burkar och PET-flaskor för konsumtionsfärdig dryck. Returpack har nu med hjälp av Gaia implementerat ett helt nytt system för hantering av pantinformation. Utvecklingsprojektet drog igång hösten 2009 och avslutades under hösten 2011.

UTMANING

När det stod klart att den plattform som Returpack använde sig av för sitt tidigare system inte längre skulle stödjas av Microsoft, stod de inför alternativet att flytta systemet till en ny plattform eller att bygga ett helt nytt system. Efter en utvärdering valde de att bygga ett nytt system och anlitade därför oss på Gaia för att genomföra uppdraget. En viktig komponent i pantsystemet är att hantera ersättningar till butikerna som tar emot pant. Det blir mellan 30 och 50 miljoner kronor som betalas ut i ersättning – varje vecka.

LÖSNING

Returpacks verksamhet är helt unik, vilket gör att det är svårt att använda sig av standardsystem. Istället utvecklade Gaia system Pandum, helt anpassat efter Returpacks behov. It-systemet samlar in information från pantautomaterna och sammanställer sedan hur mycket ersättning varje enskild butik ska ha. Systemet samlar även in försäljningsinformation från dryckesleverantörerna och beräknar hur mycket varje leverantör ska betala in till pantsystemet.

RESULTAT

I det nya it-systemet, som fått namnet Pandum, är en större del av informationshanteringen automatiserad. Det kräver färre manuella ingrepp, vilket minskar risken för fel och gör att Returpack kan lägga fokus på att hantera undantag och avvikelser istället. För Returpack innebär det att de fått bättre kontroll på informationen samt en enklare och säkrare hantering av pantpengarna, som är själva kärnan i deras verksamhet. Det är dessutom ett flexibelt system som gör det möjligt för Returpack att t ex utveckla deras ersättningsmodeller i framtiden.

TEKNIK

Strategin innehöll bland annat nyttovärdering, riskanalys och handlingsplan på kort och lång sikt med tillhörande budget. Förvaltningsorganisationen formades efter förvaltningsstyrningsmodellen pm3 samt med BICC-specifika drag. Valet av den tekniska plattformen föll på Microsoft BI med SQL Server, SharePoint och Excel. Den tekniska lösningen är uppbyggd med ett ramverk för autogenerering av ETL-flöden utifrån metadata, med hjälp av Biml Script i verktyget Mist.

Fredrik Knutson

Affärsområdeschef Digitala affärer

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig