Ny webb för att bjuda in till interaktion

Science Park Mjärdevi vill göra Linköping till centrum för Sveriges digitalisering och gjorde därför under 2016/2017 en nysatsning på sitt varumärke. Att ta fram en ny hemsida blev ett naturligt steg i processen. Vi på Gaia arbetade, tillsammans med kunden, fram den första versionen, som kommer vidareutvecklas i steg, där det slutgiltiga målet är att arbeta fram världens bästa webb för en Science Park. 

Utmaning

Science Park Mjärdevis uppdrag är komplext och binder samman ett flertal olika projekt och initiativ. De är på ett sätt fristående från varandra, men det finns samtidigt ett behov att tydligt binda samman dem på den nya webben för att visa på verksamhetens bredd.

Digital strategi blev utgångspunkten för arbetet, både när det gällde utformning av själva webben men också i det större perspektivet genom att få den att hänga ihop med övriga kanaler.

Viktiga målgrupper 

En annan viktig aspekt i arbetet med att ta fram Science Park Mjärdevis nya webb var att hitta ett sätt att presentera olika sorters innehåll till olika målgrupper. Science Park Mjärdevis uppdrag är att förbättra utvecklingen av innovationer i regionen. De riktar sig till flertalet målgrupper, allt från företag och medarbetare som redan är en del av parken, till studenter, jobbsökare, nyfikna talanger eller personer och företag som är intresserade av att etablera sig i parken.

En stor del av arbetet handlade därför om att genom inläsning och intervjuer, förstå målgruppernas behov. Representanter från olika målgrupper fanns också med under processen för att fastställa idé och design.

 

Lösningen blev att skapa en filtreringsfunktion på webben, där man utifrån val av besökartyp får ett filtrerat flöde med relevanta nyheter, event, pressmeddelanden och övrigt innehåll. Innehållet på sidan presenteras nästan uteslutande på engelska, ett beslut för att göra det lättillgängligt för fler. Genom det beslutet breddas även begreppet målgrupp ytterligare.

Lösning – med fokus på mer interaktion och medskapande 

Science Park Mjärdevis kärnvärden är early adopters, co creative och explorative. Ett tydligt mål är därför att webben ska skapa goda förutsättningar för interaktion och medskapande. I ett första skede innefattas befintliga medarbetare och företag, som ska kunna bidra till ett levande flöde på sajten. På sikt finns även planer att bjuda in andra besökare och intressenter, så att webben kan bli en mötespunkt för de som redan är en del av parken och potentiella nyetableringar.

Intresseväckande design

I arbetet med designen fick vi tolka Science Park Mjärdevis nya grafiska profil. Utifrån det tog vi fram en modern blockdesign med starka färger och toningar. Skalet på sajten går i grått och svart, medan blocken, där aktuell information presenteras, är färgstarka. På så sätt blir det blocken och dess innehåll som drar besökarens uppmärksamhet och intresse till sig.

Science Park Mjärdevi har använts sig av en professionell fotograf för att kontinuerligt få nya bilder från den egna verksamheten och tidigare event, vi tog därför fram en design som lämnar stort utrymme för bilder. Bilderna ger en genuin känsla och skapar liv på den nya webben. Det är också ett sätt för Scinece Park Mjärdevi att sticka ut jämfört med de webbar som använder sig av mer generella bildbanksbilder.


Resultat och kommande steg

Den nya sajten rullades ut i så kallad betaversion i slutet av april 2017 och Science Park Mjärdevi har bjudit in besökarna att lämna sin feedback, så att de kan bestämma riktning för kommande steg utifrån användarnas ytterligare behov.

Johan Lindén

VD

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig