Webbapplikation till LFV

Luftfartsverket (LFV) är ett affärsverk med 1200 anställda som omsätter drygt 3,4 miljarder kronor. Vi på Gaia tog fram webbapplikationen AROWeb med syfte att avlasta breifing-enheten och förenkla för piloter.

UTMANING

LFV och Gaias utmaning var att förenkla för piloter och briefing-enheten på LFV, och samtidigt leverera en fortsatt hög kvalitet och säkerhet gällande planering av flygningar. Man ville minska tiden som läggs på administration och standardärenden. Briefingpersonalen kan då förbättra informationen och ge en mer träffsäker support.

LÖSNING

Vi tog fram AROWeb, en webbapplikation för privatflyget som tillhandahåller ett verktyg för färdplanering och flyginformation. AROWeb har byggts med syfte att avlasta briefing-enheten på Arlanda och har sitt fokus på driftsäkerhet och användarvänlighet. Lösningen är integrerad med flygledarsystemet ARO, vilket gör att färdplaneringsprocessen är styrd av piloten själv.

RESULTAT

AROWeb har resulterat i att allt fler ärenden idag sköts på webben. Idag är inte belastningen lika stor på breifing-enheten eftersom AROWeb minskat den administrativa handläggningen.

TEKNIK

AROWeb har utvecklats agilt med löpande leveranser och successiv kvalitetssäkring. Lösningen är byggd på Microsoft SQL och ASP.NET där man även utnyttjar HTML5 för att kunna använda tjänsten i mobilen.

Fredrik Knutson

Affärsområdeschef Digitala affärer

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig