Content marketing för Norrköpings innerstad

Ner på stan är ett marknadsföringssamarbete mellan fastighetsägare som brinner för Norrköpings innerstad och som tillsammans vill informera om aktuella händelser. För att skapa engagemang och stärka Ner på stans varumärket fick vi på Gaia uppdraget att uppdatera den grafiska profilen, ta fram en ny hemsida och formulera en marknadsplan för 2017. Utifrån marknadsplanen har vi också projektlett det löpande marknadsarbetet, med ansvar för både budget och produktion, med stort fokus på att producera och publicera innehåll i Ner på stans sociala kanaler. 

Med mål att locka fler besökare Ner på stan

Bakom konceptet Ner på stan finns Lundbergs, Stadsrum Fastigheter, Hyresbostäder i Norrköping, Heimstaden, Castellum, Magnentus och Upplev Norrköping. Syftet med att dessa aktörer valt att verka tillsammans är att de vill vidga profileringen för Norrköpings innerstad. Dels för att stärka attraktiviteten bland handlare och krögare men också för att de ser en fördel i att tillsammans kunna konkurrera om kunder med närliggande köpcentrum och e-handeln i stort.

 

Vi på Gaia fick uppdraget att skapa innehåll för att stärka Ner på stans varumärke och få fler besökare att vilja uppleva den urbana staden Norrköping, men också för att få besökarna att vilja bredda sitt besök och uppleva mer Ner på stan.

Ökad närvaro i digitala kanaler

Att vi på Gaia erbjudit en redaktörstjänst, där vi ansvarat för allt från strategi och planering till produktion och publicering av innehåll har varit en förutsättning för att få till den närvaro som krävts för att öka medvetenheten kring varumärket Ner på stan. 

 

Uppdragsgivarna har varit aktiva parter i arbetet med Ner på stan, men vi på Gaia har kunnat erbjuda stor avlastning i innehållsarbetet. Löpande utvärderingar har gett möjlighet till ständiga förbättringar i det löpande arbetet.

I arbetet med marknadsplanen definierade vi prioriterade målgrupper, genomförde attitydundersökningar och tog, genom omvärldsbevakning, reda på relevanta trender, analyserade konkurrenter och inspiratörer samt utformade en kanalstrategi.

Innehåll som engagerar

I utformningen av design och innehåll har vi genomgående utgått ifrån tanken om att Ner på stan ska skapa en positiv känsla och attityd kring Norrköpings innerstad, därför har vi valt att förmedla budskap främst genom bilder och filmer. Satsningen har hittills gett tillfredställande resultat genom ökat antal följare och engagemang i Ner på stans aktiva flöden.

Ida Lilja

Creative Director

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig