Visualisering av Scouternas medlemsdata

Vi på Gaia har hjälpt Scouterna att omvandla rapportmaterial i form av texter och statistik till illustrationer och infografik, ett sätt att göra relevanta medlemsdata mer begripliga och lättillgängliga för både interna och externa mottagare.

Uppdrag

Scouterna är en organisation som låter barn och ungdomar uppleva gemenskap, lära sig nya saker och växa som individer. Organisationen har över 68 665 medlemmar i Sverige och riktar sig till alla människor, oavsett bakgrund och identitet. Scouterna arbetar med ständig utveckling och förbättring av sin verksamhet, för att skapa trygghet för sina medlemmar och ledare.

Gaia fick uppdraget att, utifrån medlemsundersökningsresultat i rapportformat, ta fram presentationsmaterial i form av infografik, med syfte att i första hand väcka de interna diskussionerna angående värdegrund och de problemområden som Scouterna vill fortsätta att förbättra. Materialet var även tänkt att på anpassas för Scouternas sociala medier och lyftas i samarbeten med andra organisationer.

Resultat

Resultatet blev tio bilder, där relevant data visualiserades genom illustrationer och infografik. Vi utgick till viss del från Scouternas profilfärger och typsnitt, men hade fria händer att komma på idé och koncept för illustrationsmanéret.

Ida Lilja

Creative Director

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig