Ny multisite för ett Sectra i framkant

Sectra utvecklar och säljer spännande lösningar inom medicinsk IT och cybersäkerhet, en kombination som gör dem unika. De senaste åren har bolaget vuxit och utvecklingen av erbjudandena har gått snabbt. Att göra om hemsidan blev ett naturligt steg i arbetet att uppnå en enhetlig ”look and feel” som speglar Sectras hela verksamhet och varumärke — ett starkt företag i framkant.
 

Utmaning

Sectras skilda verksamhetsinriktningar riktar sig till olika målgrupper, med skilda intressen och mål med att besöka Sectras hemsida. Helheten omfattar Sectra Corporate, Medical, Communications, Investor Relations och Career.

För att underlätta för användaren blev det därför viktigt att tydliggöra de olika inriktningarna, men samtidigt kommunicera Sectras samlade kompetens och leveransområden, och göra det enkelt att, som besökare, inse vad det är som gör Sectra unikt.

Uppdrag

Det övergripande syftet med att ta fram en ny webb var att bättre nyttja den som ett stöd i marknadsföring, sälj och kundrelationer. De behov som Sectra hade identifierat inför projektet var främst att uppdatera ”look and feel” och att utgå ifrån användaren snarare än produkten. Att se till användarens behov, förväntningar och önskemål för att på så sätt attrahera nya kunder och bidra till fler kontakter, som i slutänden bidrar till ökat antal affärer.

 

Lösning

Vi på Gaia har levererat en multisitelösning för Sectras publika webbsiter, vilken lanserades den 2 maj 2019. Lösningen är framtagen i WordPress. Arbetet har inneburit ett nära samarbete med berörda personer på Sectra genom hela processen där Gaia har levererat och ansvarat för allt från strategi, UX och design till utveckling, testning och lansering. Sectra vände sig till Gaia med behov av en proaktiv samarbetspartner som kunde ansvara för helheten.

Lösningen lanserades i en första version och kommer vidareutvecklas löpande. Se resultatet här.

 

Linnéa Nåbo

Projektledare

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig