Stadiums nya plattform

Stadium är Sveriges största sportkedja med ca 150 butiker i Sverige, Danmark, Tyskland och Finland. Målet är att inspirera så många som möjligt till ett aktivt liv. Stadium vände sig till Gaia eftersom de ville få möjlighet att följa upp, analysera och bevaka verksamheten.

UTMANING

Stadium saknade möjlighet att kunna följa upp och bevaka sin verksamhet på koncernnivå. De olika länderna använde skilda system vilket komplicerade möjligheten att få en helhetsbild. Periodiciteten på uppföljningen låg på en månadsnivå, vilket gjorde det omöjligt att kunna agera proaktivt.

LÖSNING

Gaia anlitades för att skapa en ny plattform för analys, statistik och uppföljning. Projektet har drivits agilt och innehållit flera iterationer under en period av 16 månader. Vi har varit lösningsansvariga och levererat både projektledning och utveckling.

RESULTAT

Idag kan Stadium sammanställa information från fyra olika system inom områdena försäljning, inköp och lager. Avancerade analyser för att finna flaskhalsar och utstickare i försäljningen möjliggör snabba åtgärder och aktiviteter för att öka försäljning och lageromsättning. Lösningen underlättar också processen att ta fram underlag för budgetering och planering som tidigare varit ett drygt arbete.

TEKNIK

Projektet har innefattat dataövering (ETL), design och implementation av datalager, kuber för analys, framtagande av standardrapporter och spridning av rapporter. Det har även inkluderat kompetensutveckling för analysarbete samt installation och driftsättning av lösningen. Lösningen är baserad på Microsoft SQL Server med Analysis Services, Reporting Services och Integration Services. Publicering av rapporter görs med Microsoft Office SharePoint. Analys sker idag med Microsoft Excel.

Michael Garrido

Systemarkitekt & BI-utvecklare

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig