BI-plattform för Billerud­Korsnäs

BillerudKorsnäs är en ledande aktör inom nyfiberbaserat förpackningsmaterial, med ca 2000 kunder i över 100 länder. Gaia har hjälp dem att ta fram en ny plattform för Data Warehouse och Business Intelligence.

 

UTMANING

Genom sammanslagningen mellan Billerud och Korsnäs 2012 så uppstod ett övergripande analysbehov för det nya bolaget BillerudKorsnäs. Ett arbete inleddes tillsammans med Gaia med att etablera och utveckla en helt ny plattform för Data Warehouse och Business Intelligence. Uppdraget är att bygga upp BI-plattformen för att kunna tillgodose de nya kraven på analys, insikt och beslutsstöd.

LÖSNING

Gaia utvecklade BIKE, vilket blev namnet på den nya plattformen. Förutom att utveckla funktioner för att möjliggöra analys av  order, produktion, lager, fakturering, kundfordringar och inköp, tog vi BIKE ända fram till användarna. Vi har arbetat mycket med att göra visualiseringar och presentationer som ska vara användarvänliga för alla medarbetare.

RESULTAT

Idag är BIKE den centrala analysplattformen för verksamheten och används för styrning av hela koncernen. BIKE är på sätt och vis kittet för sammanslagningen och en riktig ”möjliggörare”.

TEKNIK

Vi har byggt lösningen med Microsofts verktyg för BI. Sharepoint, Power BI, Excel och Reporting Services har används tillsammans med Microsoft SQL Server och Analysis Server. Vi har använt både multidimensionella och tabuläxa modeller. För BI-lösningens Application Lifecycle Management (ALM) gällande ärendehantering, källkodshantering och leverans har vi använt oss av Microsoft Team Foundation Server.

Hans Ekström

Affärsområdeschef Digitala insikter

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig