Appen Utsikt - Kriminalvården

Världsunik app för att minska återfallsbrott

Med utångspunkt i målgruppens behov och beteenden har vi varit med och skapat en världsunik app som ska hjälpa Frivårdens klienter genom frivårdstiden. Appen fungerar som en stöttande och personlig coach.

Idé och koncept utifrån frivårdsklienternas behov

Vi på Gaia fick det spännande uppdraget att ta fram övergripande koncept, idé och design för en app som skulle bidra till minskat antal återfall i brott, genom att öka närvaron i möten och få klienterna att öva mer på sina nya positiva beteenden. Utmaningen blev att ta fram en app som klienterna upplevde som så intressant och värdefull att de själva skulle vilja ladda ner den i sin mobil. Därför blev det avgörande att förstå målgruppen, vad som skulle få dem att vilja använda en app från Frivården och hur vi skulle paketera behandlingen på ett sätt som faktiskt gjorde att klienterna självmant övade mer på sina nya beteenden.

Framtagning av appen

Vi satte ihop ett team med UX-designer, digital strateg, AD, konceptutvecklare och apputvecklare för att skapa en app som tillgodoser behov, är lättförståelig, fyller en viktig funktion – och som dessutom är snygg! Vi skapade oss en förståelse för uppdraget (kravinsamling) genom workshops med projektgruppen, som vi också arbetade med löpande i projektet. Därefter gjorde vi research som gav oss insikter kring målgrupp och omvärld. Vi genomförde intervjuer med klienter, representanter från intresseorganisationer, frivårdshandläggare och behandlingsutvecklare.

En stöttande och personlig coach

Resultatet blev en app som fungerar som en stöttande och personlig coach. Den är anpassad för att klienterna ska uppleva den som intressant och användbar. Syftet med appen är att förhindra antalet återfallsbrott. När klienterna väljer att ladda ned appen har de tillgång till övningar, möteskalender med påminnelser, dagbok, målbeskrivning och stöd för att hantera risksituationer. De kan också lägga in egna anteckningar och bilder. Alla dessa funktioner är till för att ledsaga och hjälpa klienterna under Frivårdstiden.

Insikter på vägen

Frivårdens behandlingsprogram och idéer kring funktioner blev, tillsammans med klienternas åsikter om innehåll och utformning, utgångspunkt i framtagningen av koncept och idé. Bland annat ändrades scopet från att vara en app för endast klienter i behandlingsprogram, vilket är ca 10 % av alla frivårdsklienter – till att rikta sig till alla frivårdsklienter. Det blev därför viktigt att den skulle vara enkel att använda, utan personlig hjälp eller stöd från personalen.

Efter att ha intervjuat klienter blev det också tydligt att en kalenderfunktion med tillhörande påminnelser skulle vara en viktig förutsättning för att de skulle vilja ladda ner den.

Resultat som gör skillnad

Då appen driftsattes, under december 2018, ansågs ett rimligt mål vara att få 10% av klientpopulationen, 1 100 personer, att använda sig av den inom det närmsta året.

Efter bara två månader hade över 1 000 klienter laddat ner appen, och sex månader efter lanseringen finns över 2 000 klienter och 600 handläggare upplagda som användare. 

”Det här digitala stödet ger våra handläggare möjlighet att fokusera på arbete utifrån behandlingssyfte – det är digitalisering när den är som bäst!” 
Jerry Simonsson, produktägare och kravställare på Kriminalvården,

Viktigt steg för fortsatt digitalisering inom Kriminalvården

I vårt arbete med idé och koncept gällde det att ta tillvara på möjligheterna med en app jämfört med det tidigare, analoga systemet. Övningarna hade tidigare enbart presenterats i text på instruktionspapper, något som försvårade behandlingen eftersom många av frivårdsklienterna har koncentrationssvårigheter men också läs- och skrivsvårigheter. Genom att istället presentera information och övningar genom bilder, videoklipp och ljud, tillsammans med text, såg vi stora möjligheter att underlätta klienternas behandling. En app skulle också ge möjlighet till påminnelser om möten och göra övningarna lättillgängliga.

Appen är den första i sitt slag och har väckt stort intresse bland kriminalvårdsorganisationer i såväl Europa som Asien. Det är också den första appen från Kriminalvården och blir därför ett viktigt steg för deras fortsatta arbete med att digitalisera sina tjänster.

Kriminalvården - app som skapar samhällsnytta

Tina Durmén Blunt

UX-lead

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig