Vad är unikt med Gaia Public Transport?

2019-05-14

Cecilia Sandqvist

Försäljningschef

Gaia Public Transport är, som vi tidigare nämnt, vår senaste snackis på Gaia. Nu ger vi vår CTO, Fredrik Knutson, chansen att berätta mer om lösningen och hur den upplevs av kund.

Vad är det som är unikt med Gaia Public Transport?

– Genom vår molnbaserade lösning förser vi fordon med realtidsuppdaterad information för skyltning och utrop i exakt rätt ögonblick. Dessutom loggas det när vi trycker ut informationen, när vi tar emot informationen, när vi utfört skyltning och utrop. Loggarna är tillgängliga i uppföljningssystem, men även sparade för senare analys. Så vi gör det mätbart hur väl skyltning och utrop fungerar. Många aktörer har idag problem med att de inte vet om det fungerar eller vad som felar.

Vilka fler styrkor har lösningen?

– Många av dagens lösningar är delvis föråldrade och bygger på väldigt dyr och specialanpassad hårdvara som placeras ut i fordonen. Vi har haft som design-idé från början, att använda billig hårdvara i fordonen för att enkelt kunna byta ut en trasig enhet med en ny, som kommer direkt från hyllan. Det är möjligt då vi har flyttat ut all logik och all form av databearbetning till molnet i stället. Där har vi skalbarhet och elasticitet. Det innebär att vi enbart gör ett enkelt utförande av skyltning och utrop ute på fordonet, och detta kan då göras med väldigt enkel hårdvara.

Det centrala administrationsgränssnittet som du pratar om, kan man dela på det som operatör och trafikhuvudman? 

– Bägge kan absolut dra nytta utav det, det är ytterligare en utav grundpelarna i våran lösning. Det går under idén om Digital Tvilling. Vi har en digital tvilling för varje fordon som innehåller information om fordonets status, om de utför ett uppdrag för tillfället, vart det är, vilken fart det har och allting sånt. Och den informationen kan utnyttjas både av trafikhuvudmän och trafikoperatörer. Båda parter kan få en överlappande översiktsbild med de fordon som man är intresserad av att övervaka.

Om det blir ett nätfel under rutten, hur hanteras det? 

– Vi erbjuder en möjlighet att gå över i ett läge där föraren genom förval kan skylta manuellt.

– I en nära framtid hoppas vi att vi, genom vårt samarbete inom ITxPT, även kan kommunicera med andra system på fordonen och på så vis fånga positionen från någon annan enhet på fordonet, exempelvis genom GPS.

Du nämner ett förarstöd, vill du berätta mer? 

– Vi kommer erbjuda både uppdaterad info kring fordonet och dess status, samt information som rör den påloggade turen, hur man ligger till i tid, när man ska avgå från en reglerhållplats. Men det ska även fungera som ett kart- och navigationsstöd med trafikinformation för att ha koll på rutten.

Vilka är Gaia Public Transport till för? 

– Alla som bedriver någon form av passagerartrafik. Det är både trafikhuvudmän, trafikoperatörer och kommuner/regioner som jobbar med trafikplanering eller utförande. Samt såklart för resenären, för det är resenärsupplevelsen som står i centrum i Gaia Public Transport.

Hur mycket jobb är det för en kund att komma igång? 

– Vi baserar hela lösningen på öppna data från den publika accesspunkten för kollektivtrafik i Sverige, TrafikLab. Så om man redan har publicerat sitt trafikdata till TrafikLab så är bara att säga till oss att, ”Nu kör vi!” så kan vi komma igång direkt! Sen behöver man naturligtvis införskaffa hårdvara till fordonen för att kunna skicka ut informationen.

ÖstgötaTrafiken är vår första kund från Public Transport-sektorn, de har kommit med en del input vad gäller funktionerna som sektorn behöver. Hur har det varit att jobba tillsammans? 

– Jag skulle säga att det är en förutsättning med bra kunddialoger. Sedan är ju Östgötatrafiken en oerhört engagerad och bra kund. Så det har fungerat fantastiskt bra och vi har lärt oss massor på grund av deras inställning. Sen så tror jag, att när man ska anpassa en produkt till en ny bransch, så är det en jättestyrka att komma in med nya ögon, vilket Gaia gör. Vi är ju nya inom Public Transport, men har med oss all IT-kompetens, erfarenhet, utvecklingskompetens och inte minst molnkompetens. Produkten används idag i fastighets- och destinationsbranschen och de påminner ändå en hel del om Public Transport i stort.

Till toppen

Relaterat