Våra 4 största trend- och framtidsspaningar från Persontrafik

2022-11-10

Emilia Larsson

Head of Communication

Under tre heldagar på Persontrafik fick vi träffa personer från hela kollektivtrafikbranschen – utställare kring allt från bussar och taxibilar till säkerhetslösningar och system för trafikinformation. Det blev många spännande samtal och tankar om var kollektivtrafiken är påväg. Vi har sammanställt våra främsta trend- och framtidsspaningar från mässan här.

 

Efter fyra års uppehåll var det återigen dags för Persontrafik ­– en mässa och konferens för alla verksamma i kollektivtrafiken, oavsett trafikslag. Det bjöds på många olika aktiviteter, spännande seminarier och en hel del diskussioner om kollektivtrafikens framtid. Vi på Gaia var med som utställare och höll i några olika seminarier på scen. Det var riktigt kul att få träffa så många av er på plats och efter dagarna på mässan kan vi konstatera att de trender vi såg i våras på IT-Trans i Tyskland stämmer bra överens med vad vi nu kunde se på Persontrafik.

1. Hållbarhet & resenären i fokus

Vi vet att kollektivtrafiken spelar en viktig roll för ett mer hållbart samhälle. På mässan var det mycket fokus på elektrifiering, men även på lösningar som effektiviserar kollektivtrafiken och tillgängliggör hållbar mobilitet för fler människor. Det är trots allt resenärerna som är kunderna, vars behov vi vill tillgodose, och på mässan blev det tydligt att allt fler lösningar sätter resenären i fokus. I takt med att resenärens behov förändras och förväntningar på tillgänglighet och uppdaterad information ökar, måste vi se till att utvecklingen går i samma riktning. Resor ska gå smidigt och det blir allt viktigare för resenären att få uppdaterad och korrekt information i realtid.

2. Samverkan & standardisering

Samverkan var ett genomgående tema på Persontrafik, vilket inte minst visades i det breda utbudet av utställare från alla olika delar av kollektivtrafikbranschen. För att kunna erbjuda resenären attraktiva, effektiva och hållbara mobilitetslösningar måste vi samarbeta i branschen. Det gäller både mellan aktörer och mellan olika typer av färdslag. Ensam är inte stark, utan kollektivtrafiken blir bättre genom att vi jobbar tillsammans.

Ett område som öppnar upp för samarbete i den digitala infrastrukturen är tekniska standarder. Vi ser början på ett skifte mot standardiserade protokoll, vilka är avgörande för en harmoniserande verksamhet där produkter från olika leverantörer kan samverka. Detta ger trafikhuvudmän och operatörer större valfrihet, då de kan välja funktionalitet från fler olika håll och nyttja respektive systems styrkor för en bättre kollektivtrafik.

”Genom att vara mer öppen och transparent med sin trafikdata, samt genom att använda standardiserade protokoll, formas en bransch där flera aktörer kan samverka och utveckla moderna lösningar som gynnar kollektivtrafiken.” – Fredrik Knutson, CTO på Gaia.

3. En framtidssäkrad & datadriven kollektivtrafik

För att skapa en hållbar kollektivtrafik behövs ett ansvar från både trafikhuvudmän, operatörer och mjukvaruleverantörer som möjliggör att data kan färdas genom olika system på ett sömlöst sätt. Det är genom en öppenhet mellan alla inblandade parter som vi kan möjliggöra en mer datadriven kollektivtrafik med allt från planering, schemaläggning och operation. Just dessa områden växer och vi fick under Persontrafik se flera exempel på hur datadrivna lösningar kan bidra till en effektivare och tillförlitligare kollektivtrafik. För att nå dit krävs en framtidsvision där gamla sanningar och arbetssätt förändras. Resan dit är redan påbörjad, där fler aktörer förstår värdet av samverkan och delaktighet, men vi har en hel del kvar att göra.

4. MaaS & Micro Mobility

Sedan den senaste upplagan av Persontrafik för fyra år sedan, kan vi konstatera att färdmedellandskapet har förändrats. Det finns nya aktörer och tjänster som ska anpassas in i ekosystemet. Vi ser en framtid som pekar mot MaaS (Mobility-as-a-Service) och DRT (Demand Responsive Transport). Precis som vi konstaterade efter IT-Trans, ser vi allt fler detaljlösningar växa fram inom dessa områden, men det är fortfarande sällsynt med verkliga integrationer av MaaS. I detta fall blir det ännu tydligare att vi behöver nyttja olika systems styrkor för att uppnå en framtid där det kan bli verklighet.

Vi ser även att micro mobility är påväg att bli en självklar del av det framtida resandet. Under pandemin har the last mile, med leveranser från nätet, blivit en del av vardagen med nya aktörer som utgör en självklar del av leveranskedjan. Vi blir idag förvånade när en webbshop inte kan erbjuda hemleverans vid önskad dag och tid. På samma sätt ser vi hur micro mobility stadigt växer för the last mile inom kollektivtrafiken. Hur dessa aktörer ska inkluderas i framtidens ekosystem för kollektivtrafik återstår att se, men det vi kan veta med säkerhet är att trenden och aktörerna är här för att stanna.

 

Läs mer om Gaia Public Transport här.

Till toppen

Relaterat