Webbens utmaningar och nya möjligheter

2018-06-15

Magdalena Green

Digital strateg

Är det dags att stänga ner sin webbplats? För, handen på hjärtat (eller kolla Google Analytics) hur många av sidorna på er webb besöks idag och leder de verkligen till intresse och konvertering?

Nä, stänga ner ska vi nog inte göra med alla webbplatser. Men jag tror det är hög tid att tänka om och använda webben för tjänster, konvertering och att bli hittade. Vi måste tänka nytt, våga och verkligen sätta oss in i kundens behov. Då räcker det inte att den bara är strukturerad som en digital broschyr.

Här har vi samlat ett antal punkter som kan vara bra att reflektera kring när det kommer till webben, hur den fungerar idag och hur vi kan ta den vidare imorgon.

# Stoppa puffkriget – satsa på landningssidor

Hur använder ni er startsida? Är den en spegling av er organisation, där allt som ni vill sälja och berätta presenteras med extra stora puffar? Eller, har ni valt att fronta med just de tjänster och den information ni vet att era kunder verkligen behöver eller efterfrågar?

Av erfarenhet vet jag att startsidan på webben ofta är clean och strukturerad precis efter lansering, men snart börjar det interna kriget om att få vara på ”löpet”. Och då tar det inte lång tid innan sidan fylls av spretig information som snarare förvirrar än hjälper besökaren. Här måste webbansvarig ta sitt ansvar och fokusera på besökarens verkliga behov.

När ni har ett speciellt erbjudande eller vill presentera ett visst område satsa då istället på att bygga landningssidor som har fokus på en sak. För vi kommer ju ofta till en sida via sökmotorer eller erbjudanden i andra kanaler – då är det effektivare och enklare för kunden att komma direkt till en landningssida än leta sig fram från startsidan.

# Sluta leka kurragömma

Hittbarhet och enkelhet är avgörande för att vinna kunden på en webbplats. Tyvärr tenderar vi att bygga strukturer och funktioner som är självklara för oss, men ofta helt obegripliga för kunden.
Vi måste hjälpa kunden att hitta, både när de är inne på er site och på vägen till siten. Se till att kontinuerligt arbeta med AdWords så att ni blir hittade och inte hamnar längst ner i träfflistan. Utgå från vad kunden söker på för ord, inklusive det ni inte erbjuder.

Även söket på er webb är viktigt, se till att ha filtrering, stavningshjälp och synonymer för att hjälpa besökaren att hitta rätt.

Gör användartester! Ge en uppgift åt en testperson och se om de snabbt hittar nödvändig information eller kan testa era tjänster.

# Var modig och se möjligheter med ny teknik

Ny teknik löser sällan ett problem i sig, men det gäller att ha koll på utvecklingen för att hitta den teknik som kan förbättra och effektivisera just er verksamhet.

Med innovation och mod kan ni hitta helt nya sätt att kommunicera och erbjuda era tjänster, och även effektivisera era arbetssätt. Kan ni till exempel använda kunddata för att bli än mer relevanta? Eller, går det att dra nytta av exempelvis botar för att dygnet runt och snabbt kunna svara kunden? I vilket fall som helst gäller det att hänga med i kundens krav och nya beteenden. Idag vill kunderna betala med Swish, använda Messenger och använda röststyrning.

# Testfest och analys

Vi måste börja arbeta agilt – på riktigt. Det får inte ta två år av webbutveckling innan kunden släpps in i processen. Risken är att det blir helt fel och väldigt dyrt.

Se istället till att använda beta-versioner och testlabb. Låt medarbetare och kunder testa och tycka så ni går rätt väg från början. Var modiga, men i liten skala. Så länge ni har målet att lära er något nytt så kommer ni aldrig att misslyckas. Och mät kontinuerligt – A/B-testa, prata med användare, nyttja data och utvärdera. Och agera – men för att kunna agera krävs det att ni även har avsatt budget för arbete efter lansering.

# Allt handlar om tid

Idag måste det gå snabbt. Vi orkar inte vänta på en sida som laddar, gå igenom långa köp- eller inloggningsprocesser, läsa ointressanta texter eller scrolla länge bland sökträffarna. Tid är pengar. Vi är medvetna om att det är kostsamt att investera i sidoptimering, att implementera bra betal- eller inloggningsfunktioner, använda sökverktyg och köpa AdWords. Men det är väl investerade pengar om alternativet är att ni istället förlorar kunder.

Så återigen, börja testa hur det står till på er webb. Hur lång tid tar de olika stegen? Laddningstiden för en sida bör till exempel inte vara mer än tre sekunder. Det går att testa här: testmysite.withgoogle.com.

# Värdeskapande helhet

En kundresa innebär ofta kontakt med många olika delar i en organisation, där varje del i organisationen har sina specifika insikter i kundens behov. Idag är stora delar av kundresan digital, men tyvärr är sällan personerna ute i verksamheten involverade i den digitala kundresan. Där har vi en utmaning.

Vi kan inte jobba i silos när vi ska skapa en smidig, digital helhetsupplevelse för kunden. Alla har en roll, kompetens och erfarenhet vi måste ta till vara på. Vi behöver bli bättre på att se helheten och hjälpa kunden i ett större perspektiv. Genom att samarbeta över avdelningsgränser och med verksamheter utanför sin egen organisation, kan vi lyckas med att att möta kunden där hen befinner sig.

# Låt hjärtat vara med

Till syvende och sist… trots att vi pratar mycket om teknik, data och analys gäller det att ha med både hjärta och passion. Vi tar sällan rationella beslut, människan är trots allt skapt att följa sitt hjärta – det gäller även på webben.

 

Till toppen

Relaterat