Business Intelligence & analys

Nyttja dina data för att nå insikt som förändrar.

 

 

 

Söker du nya insikter?

I digitaliseringens kölvatten uppstår data i nya former. Genom att lyfta nyttan och värdet av all den kunskap och kraft som ligger i Business Intelligence, analys och visualisering kan du styra din verksamhet i riktning mot digital transformation.

BI-strategi

BI-strategi handlar om att ta fram idé och koncept för ett effektivt arbete med BI i en större organisation. Strategin är ryggraden i ett BI-införande och är nödvändig för att tidigt förankra arbetet i ledningen och i den operativa verksamheten. Den är också viktig för det långsiktiga arbetet med BI i en organisation. Strategin syftar både till att ge en prioriterad och gemensam riktning för BI i er organisation och att ge alla användare samma förväntningar på upplevelsen. Därför är behovsanalys i form av workshops och djupintervjuer, konceptvisualisering och prototypande i direkt dialog med slutanvändarna något vi har med tidigt i processen. BI-strategin levereras ofta som en del av resultatet av en förstudie tillsammans med handlingsplan, organisation, teknisk plattform och budget. En komplett paketering som underlag för beslut, genomförande och implementering av BI i din organisation.

BI & Data Warehouse

Business Intelligence handlar om att skapa insikt genom att samla, strukturera och analysera data. Oavsett om det är strategiska eller operativa beslut, behövs ett digitalt stöd som alla förstår och kan lita på. Gaia erbjuder robusta och tillförlitliga BI-lösningar med automatiska dataflöden (ETL), Data Warehouse och analysmodeller byggda på Microsoft Azure Data Services.

Med Microsoft Power BI och vår expertis inom informationsvisualisering och användarupplevelse, kan vi på Gaia även erbjuda visuell, interaktiv och pålitlig analys och rapportering på en av marknadens bästa BI-plattformar. Vi bygger användarvänliga, attraktiva och anpassade dashboards och rapporter för hela organisationen.

Prediktiv analys

En prediktiv dataanalys ger tillgång till ett antal verktyg som kan användas för att förutse händelser och förekomma avvikelser. Vi på Gaia skapar grunden för att låta intelligenta självlärande analysmodeller bearbeta information och förutse händelser. Dessa analyser ger signaler på vart en verksamhet eller produktion är på väg. Med Machine Learning och R Server som verktyg kan våra dataanalytiker även ta fram modeller som kan förutse allt från slitage till kundkonvertering.

Realtidsanalys

Ibland räcker inte den traditionella dataanalysen och istället behöver man agera mer operativt. Då kan det vara bra att koppla på IoT. Det kompletterar analysen med realtidsdata och ger ett bättre nyttjande av dataströmmarna. Kombinationen ger dig maximal effekt av dina data.
Genom att jobba med uppkopplade enheter och realtidsanalys ökar du både översikt, nyttjandegrad och effektivitet. Dessutom kan du se fram emot ökad kvalitet och målinriktade kostnadsbesparingar genom mätbart resursutnyttjande.

Hans Ekström

Affärsområdeschef Digitala insikter

Tack, jag kontaktar dig så snart som möjligt!

Kontakta mig