Artikel

Många positiva effekter med en hårdvaruoberoende fordonsplattform

Publicerad 2023-10-20

Hårdvarutekniken ombord på fordon blir omodern långt innan mjukvarusystemen och fordonen blir det. Och i en fordonsflotta med hundratals fordon finns många generationer hårdvara som har svårt att fungera tillsammans. Med en hårdvaruoberoende fordonsplattform går det att lösa dessa utmaningar.

Ett modernt fordonssystem som ger möjlighet att följa med i teknikutvecklingen

Gaia Public Transport designades i nära samarbete med Östgötatrafiken, den regionala trafikhuvudmannen i Östergötland. Deras drivkraft var att kunna konkurrensutsätta leverantörerna av hårdvara för fordonen och dra nytta av teknikutvecklingen som över tid ger kraftfullare och billigare enheter. Lösningen blev ett system med central logik kopplad till en mjukvarubaserad fordonsplattform som kan köras på många olika hårdvaruenheter.

Vi byggde ett system mer likt ett distribuerat IT-system, som vi är vana att använda på våra mobiler och laptops, än ett traditionellt fordonssystem baserat på specialbyggd hårdvara.” säger Fredrik Knutson, CTO på Gaia och en av hjärnorna bakom plattformens uppbyggnad. ”Vi är övertygade om att alla fordonssystem kommer ha den här strukturen i framtiden men idag ligger vi långt fram med vår lösning.”

”Vi är övertygade om att alla fordonssystem kommer ha den här strukturen i framtiden men idag ligger vi långt fram med vår lösning.”

Ett flexibelt system för både nya och gamla fordon

Systemets struktur har visats sig ge många andra fördelar som väl passar logiken kring huvudmännens trafikupphandlingar.

Fordonsflottan förnyas ofta i samband med trafikupphandlingar och då blir fordonstekniken en del av affären. Gaia Public Transport är skräddarsytt för att implementera nya typer av hårdvaror i takt med att flottan byts ut, även om det sker över många år” berättar Gaias affärsutvecklare Nils Lagnström. ”I många fall har vi också kunnat använda vårt system på befintliga hårdvaruenheter. Det ger ett stort mervärde på redan gjorda investeringar

”I många fall har vi också kunnat använda vårt system på befintliga hårdvaruenheter. Det ger ett stort mervärde på redan gjorda investeringar”

Anpassningsbart för olika skärmstorlekar och formfaktorer

Förutom att kunna köras på olika hårdvaror så är systemet också branschledande på att hantera olika format på skärmar och touchenheter. Även här blir värdet större över tid när till exempel förarstöd får nya formfaktorer. På bara några år har utvecklingen gått från 7-tums till 10-tums skärmar och nya enheter med extra bred skärm är på väg in på marknaden.

I vårt labb testar och verifierar vi hela tiden nya enheter. Det handlar om datorer, förarskärmar, skärmar för passagerarinformation och yttre skyltar. Vi har också möjlighet att arbeta med flera olika operativsystem och stödjer idag Linux, Android och Windows. Att vi stödjer alla de enheterna har gjort det lätt för nya kunder att testa vår plattform, idag finns det ett antal fordon som är rullande testlabb hos flera av våra regioner” berättar Fredrik.

En flexibel och hållbar framtid för fordonsflottan

Med den snabba teknikutvecklingen som sker, ser vi alltså fördelarna med en hårdvaruoberoende fordonsplattform som förenar både ny och befintlig teknik. Det möjliggör flexibilitet i takt med teknikens framsteg, samt säkerställer en hållbar och anpassningsbar framtid för fordonsflottan.

Läs mer om Gaia Public Transports hårdvaruoberoende fordonsplattform här.