Artikel

Topp 3 trender på IT-Trans 2024

Publicerad 2024-05-31

Emilia på Gaia

Emilia Larsson

Head of Communication

Vi är tillbaka i Sverige efter en vecka i Tyskland på IT-Trans, en mässa och konferens för tekniska lösningar inom kollektivtrafiken. På mässan samlades experter och innovatörer från hela Europa för att diskutera utmaningar och smarta lösningar för framtidens hållbara resande. Vi har sammanställt de tre största trenderna vi såg i år,  som speglar de senaste tekniska framstegen och praktiska tillämpningarna inom kollektivtrafiken.

1. Ny teknik omfamnas

IT-Trans är en bra plats för att följa branschens utveckling och träffa innovatörer med nya lösningar för mer hållbart resande. I år märkte vi en större öppenhet för att använda ny teknik som ger mer flexibilitet. Integrerade system och integrerad mobilitet är avgörande för att möta moderna samhällens dynamiska behov. Det främjar samarbetet mellan kollektivtrafikmyndigheter, operatörer, teknikföretag och städer.

2. Intressegrupper för trafikdata formas

Möjligheterna till att öka mängden insamlad data inom kollektivtrafiken skapar både möjligheter och kommer med utmaningar. Som ett svar på dessa utmaningar diskuterades under IT-trans vikten av att skapa intressegrupper för att utveckla datastandarder och öka användningen av trafikdata. De som idag har tillgång till data behöver börja dela det med andra för att skapa större synergier. Detta kan bana vägen för en bättre passagerarupplevelse genom optimerade tjänster och förbättrad prestanda och tillgänglighet.

3. AI-integration i kollektivtrafiken

AI har blivit allt vanligare i samhället och börjar nu användas inom kollektivtrafiken, men att integrera AI i äldre system är fortfarande svårt. Moderna lösningar börjar använda AI för att förbättra effektiviteten och servicekvaliteten på resor. Vår egen ”AI Traffic Assistant” väckte stort intresse under mässan och visar hur AI kan användas effektivt i moderna kollektivtrafiklösningar.

Sammanfattning

På IT-Trans 2024 såg vi branschens tekniska framsteg, vikten av samarbete och integrationen av AI som nyckeltrender som formar framtiden för kollektivtrafiken. Dessa trender leder branschen mot mer effektiva, datadrivna och anpassningsbara lösningar. Kollektivtrafik blir allt viktigare för att skapa hållbara samhällen. På Gaia är vi glada över att vara en del av denna utveckling och arbetar kontinuerligt för att förbättra mobiliteten för alla.