Artikel

Våra 5 främsta insikter från IT-Trans 2022

Publicerad 2022-05-31

A portrait of Emilia Larsson at Gaia.

Emilia Larsson

Head of Communication

Vi har nu haft tid att reflektera över våra tre heldagar i Karlsruhe på IT-Trans – en mässa och konferens med fokus på IT-lösningar inom kollektivtrafiken. Där träffade vi en mängd branschkollegor och aktörer från olika delar av världen som precis som oss brinner för att skapa en bättre kollektivtrafik. Det blev många spännande samtal, nya tankar och en hel del insikter om utvecklingen inom branschen.

Efter två år utan mässor och brist på fysiska möten, kändes det verkligen dags att ses på riktigt igen. Det märktes inte minst i mässhallarna på IT-Trans, där många pratsugna personer cirkulerade kring montrarna. På plats fanns över 300 utställare från 35 olika länder. Det gav många spännande samtal och insikter om var kollektivtrafiken befinner sig och är påväg. Vi har sammanställt våra främsta insikter från mässan så att du kan ta del av dem här.

1. Resenärens behov i fokus

Under mässan blev det tydligt att passagerarens behov hamnat mer i fokus de senaste åren. I takt med att våra vardagliga tjänster blir allt mer uppkopplade, har även resenärernas förväntningar på kollektivtrafiken förändrats. Det blir allt viktigare att resenären får rätt och riktigt information om resor och får reda på vad som faktiskt händer i realtid. Det gäller därför att snabbt kunna kommunicera vad som pågår mot resenärerna för att tillgodose deras behov och i längden kunna öka det kollektiva resandet.

2. Norden i teknisk framkant

Efter att ha träffat trafikhuvudmän, operatörer och leverantörer från olika delar av världen, främst Europa, kan vi konstatera att vi ligger långt fram i utvecklingen i Norden. Både när det gäller öppna data inom kollektivtrafiken och att faktiskt kunna hantera realtidsdata direkt. En förutsättning för denna hantering är uppkopplade fordon, vilket gynnas av den goda mobiltäckningen vi har idag. Det ger möjligheten att publicera data och digitalisera informationsflödet mellan olika parter, så att alla kan dela samma bild av verkligheten. Många länder i övriga Europa har större områden med bristande mobiltäckning, vilket gör att de idag ser svårigheter i att hantera uppkopplade fordon.

3. Molnbaserade tjänster växer fram

I en bransch som domineras av traditionella lösningar med teknik på fordonen, börjar vi nu se allt fler molntjänster växa fram. Vi blev inspirerade över att se hur andra jobbar mot en mer uppkopplad kollektivtrafik, och precis som oss ser nyttan och fördelarna med att ha logik och hantera information i molnet. Däremot är det en bit kvar för en del aktörer innan de kan börja använda dessa lösningar i sin vardag. Vi fick kommentarer från konkurrenter vi träffade om att de tycker att vår approach är rätt och ser att vi gör framtiden,

4. Standardiserade protokoll möjliggör samverkan

Många traditionella system är begränsande till hur de kan kommunicera med andra funktioner, och information blir således låst inom den egna funktionaliteten. Men vi ser början på ett skifte mot att använda standardiserade protokoll inom kollektivtrafiken. Genom användandet av standardiserade protokoll skapas möjligheten att välja produkter från flera olika leverantörer som kan samarbeta. Detta ger trafikhuvudmän och operatörer större valfrihet, då de kan välja funktionalitet från fler olika håll och nyttja respektive systems styrkor för en bättre kollektivtrafik.

5. MaaS är framtiden

Den digitala revolutionen inom kollektivtrafiken är ett faktum. På mässan var det mycket prat om MaaS (Mobility-as-a-Service). Utvecklingen inom branschen pekar mot en mer datadriven kollektivtrafik med DRT (Demand Responsive Transit). Dock är det är fortfarande sällsynt med verkliga integrationer av MaaS. Det finns en del detaljlösningar, men vi har en bit kvar innan vi faktiskt kan se helhetslösningar för denna typ av trafik. Vi hoppas och tror att vi får vara med och föra utvecklingen framåt inom det här området under de kommande åren.

Sammanfattning

För att sammanfatta det hela, står kollektivtrafiken inför stora förändringar och vi ser att Norden ligger i teknisk framkant. En digital revolution pågår med ökade krav på kollektivtrafiken. I nuläget skiljer det sig mycket mellan de som endast använder traditionella lösningar och de som börjar öppna upp för nya typer av lösningar. Genom att vara mer öppen och transparent med sin trafikdata, samt genom att börja använda standardiserade protokoll, skapas en bransch där flera aktörer kan samverka och utveckla moderna lösningar som gynnar kollektivtrafiken. Vi är på väg mot en mer behovsstyrd trafik, men det finns fortfarande en hel del kvar att göra. Det här är bara början!

Läs mer om Gaia Public Transports realtidsplattform här.